måndag 4 juni 2012

Dagens citat

"Att kunna förvandla sig till en brutal björn eller en våldsam varg på slagfältet, var fullt möjligt för vissa vikingar. Åtminstone trodde man det. Bärsärkarna framställs som livsfarliga i de isländska sagorna. De darrade, slog tänderna mot varandra och ylade. Sedan gick de till attack, bitandes i sina sköldar. Bärsärkarna kände vare sig rädsla eller smärta, utan var bara ute efter att förgöra fienden."

Kristina Ekero Eriksson i Svenska Dagbladet om vikingatidens myter och magi.