söndag 17 juni 2012

Dagens citat

"Tingvalla har alltid varit en stark inspirationskälla för islänningarnas nationella identitet. Detta tillsammans med landskapets personlighet gör också platsen till en stark upplevelse för oss utländska besökare. De svarta klipporna och den spirande grönskan med sina uthålliga, arktiska växter är symbolen för folkets nära koppling till den karga naturen, där så många isländska sagor och historiska händelser tilldragit sig."

Peter Hanneberg i Dagens Nyheter om Þingvellir.