lördag 9 juni 2012

I dag firas artonde internationella þorndagen

I dag högtidlighålls den artonde internationella þorndagen. Bokstaven har visserligen funnits i någon form i över tusen år, men det var först 1994 som þ kunde börja skrivas på datorer. De som kämpade för bokstaven beskriver det som en självständighetskamp - där det inte gick an att i stället skriva th.

Þ förekommer i dag enbart i isländskan, men bokstaven är inte av isländskt ursprung. Den förekom både i den runrad som användes på de brittiska öarna, där den kallades þorn, och den som användes i Norden, där den kallades þurs. Þ fanns både i norska och engelska latinska alfabeten, men försvann under medeltiden.

Baldur Sigurðsson, docent i isländska vid Háskóli Íslands, berättar för RÚV om självständighetskampen för þ. När han köpte sin första dator år 1984 gick det inte att skriva den särisländska bokstaven. Under de kommande åren följde så småningom ett ivrigt påtryckningsarbete för att den inte skulle falla i glömska och därmed tvinga fram en th-stavning.

Den 9 juni 1994 nåddes målet. Þ blev då den tjugosjunde bokstaven i det latinska Unicode-alfabetet. Unicode är ett system som används för att all världens skrivtecken ska kunna användas digitalt - i dag innehåller det över hundratusen tecken.

Baldur Sigurðsson var tillsammans med lingvisten Michael Everson, som har en blogg tillägnad enbart þ, en av förkämparna. När den artonde internationella þorndagen i dag firas vid Háskóli Íslands i Reykjavík är Baldur Sigurðsson en av talarna, som kommer att berätta just om ansträngningarna för att vinna acceptans för þ.

Þ är den trettionde bokstaven i det isländska alfabetet. En genomsnittlig text består av 1,59 procent þ, vilket gör den till en av de mer ovanliga bokstäverna. Þ kan enbart förekomma i början av ord (þjóðlegur 'nationell') eller i början av ett sammansättningsled (alþjóðlegur 'internationell').

Här kan du läsa mer om þ.