tisdag 5 juni 2012

Isländsk kvoteringslag hittills utan effekt

Om ett och ett halvt år träder en lag om könskvotering i kraft som kräver minst 40 procent kvinnor i styrelsen för företag som har över 50 anställda. Men utvecklingen mot jämställdhet i styrelserummen går långsamt. Sedan finanskrisen har andelen kvinnor i ledande positioner bara ökat med en procentenhet.

För två år sedan klubbade alltinget en kvoteringslag som innebär att bolagsstyrelser vid utgången av år 2013 inte får bestå av mindre än 40 procent av det underrepresenterade könet. Kravet gäller alla företag med minst 50 anställda och styrelser med minst tre personer.

Målet är ökad jämställdhet i näringslivet. Hittills har dock förändringarna gått trögt. Männen dominerar alltjämt i de isländska styrelserummen.

I dag är 24 procent av styrelseledamöterna och styrelseordförandena kvinnor. På vd-stolen finns 20 procent kvinnor. I samtliga kategorier har andelen kvinnor ökat med en procentenhet under de senaste fyra åren, rapporterar Morgunblaðið.

Opinionsmätningar har tidigare visat att en majoritet av männen är emot kvotering i näringslivet, medan en majoritet av kvinnorna är för kvotering.

Här kan du läsa mer om kvoteringslagen.