tisdag 12 juni 2012

Kräver helårsväg till Árneshreppur - avfolkning hotar

Gränsen för helårsboende i Árneshreppur är nådd. Utan ett beslut från alltinget att staten satsar pengar på en ny väg till Islands mest isolerade kommun ges invånarna ett besked om fortsatt dystra framtidsutsikter. Att området inte överges är av stor kulturhistorisk vikt. Därför måste livsvillkoren förbättras genom en helårsväg. Det skriver åtta alltingsledamöter i en motion.

Vägsituationen i Árneshreppur i Västfjordarna har under det senaste året fått mer uppmärksamhet än på länge. Under midvintern plogas vägen inte över huvud taget om det inte finns särskilda skäl. I praktiken brukar det innebära att invånarna är avskurna från övriga Island under minst 75 dagar varje år. Alla transporter sker med flyg två gånger i veckan om vädret tillåter.

Den befintliga vägen är inte byggd som en helårsväg. Många sträckor är utsatta för laviner vilket gör den svår att hålla öppen. Underlaget är dessutom på sina håll för bräckligt för att vägen ska kunna underhållas så ofta som krävs under vintern.

Tidigare i år gick femton alltingsledamöter ut och krävde förbättringar som möjliggör vintertrafik. Vägen skulle då snöröjas på den miniminivå som gäller för övriga allmänna vägar i landet där det finns året runt-boende, vilket betyder plogning två gånger i veckan.

Nu går åtta ledamöter steget längre och kräver att arbetet med en helårsväg påbörjas inom de närmaste fyra åren. De hänvisar till att alltinget redan 2003 fastslog vikten av att Árneshreppur inte överges eftersom kommunen speglar en viktig del av Islands kulturhistoria. Två statsministrar, Davíð Oddsson och senare Halldór Ásgrímsson, ställde sig bakom beslutet och under de följande åren gjordes flera förbättringar på den befintliga vägen.

Efter krisen har dock de stora investeringarna uteblivit. Motionärerna - Jón Bjarnason, Atli Gíslason, Ásmundur Einar Daðason, Einar K. Guðfinnsson, Lilja Mósesdóttir, Ólína Þorvarðardóttir, Þór Saari och Lilja Rafney Magnúsdóttir - skriver att behovet av en helårsväg närmast är akut. Utan ett politiskt beslut från alltinget om att staten satsar på Árneshreppur ges invånarna ett besked om att den inte bryr sig om kommunens framtidsmöjligheter.

Genom fiske, fårskötsel och turism har kommuninvånarna enligt motionen visat att det går att hålla liv i Árneshreppur. Under sommarmånaderna besöker omkring 10 000 personer kommunen.

De åtta folkvalda anser att vägarbetet måste komma igång snarast och så långt som möjligt slutföras under de kommande fyra åren. Annars finns risken att de boende överger Árneshreppur. Därför ska vägbygget ges hög prioritet. Samtliga undertecknare står också bakom motionen om snöröjning under midvintern - denna ska enligt motionärerna ses som ett minimikrav på tjänstenivån.

Kommunen har tidigare ställt sig bakom planer på en fyra meter bred väg som dras över Veiðileysuháls i stället för Kambur. Detta är det kanske svåraste avsnittet sydost om Djúpavík. När snöröjningen kör fast under vintern är det ofta just här på grund av laviner.

Men det finns andra tänkbara sträckningar. Det har talats om att dra vägen både över Trékyllisheiði och Steingrímsfjarðarheiði. Det första alternativet, som i dag är en uppskattad vandringsled, skulle därmed börja strax väster om Laugarhóll i söder och ansluta till dagens väg 643 i närheten av Djúpavík. Det andra alternativet skulle sträcka sig hela vägen över heden och bindas ihop med väg 649 vid Eyrarháls nära Eyri och Norðurfjörður.

Av dessa alternativa sträckningar förefaller nummer två mer sannolik. Sedan många år finns planer på ett vattenkraftverk i Hvalá vid Ófeigsfjörður, som i dag ligger norr om den sista bebyggelsen i Árneshreppur. Hvalá ligger i sin tur vid slutet av den ruffiga fjällväg som tar vid där väg 649 blir oframkomlig för vanliga personbilar.

Det blir dock enligt Morgunblaðið inga provborrningar i år, men finansiering av fortsatta undersökningar säkrades i höstas. Vattenkraftverket skulle bli det största i Västfjordarna med en kapacitet på 40 megawatt. Prislappen är beräknad till 15 miljarder isländska kronor och skulle skapa omkring 300 arbetstillfällen under byggtiden, skriver Bæjarins Besta.

Árneshreppur har under många år balanserat på den nedre gränsen för att få fortsätta vara en självständig kommun. För detta krävs 50 invånare. Finanserna är däremot i gott skick. Med en omsättning på 34,5 miljoner isländska kronor år 2010 är ekonomin landets minsta, men Árneshreppur är också en av landets mest välmående kommuner sett i förhållande till skuldernas andel av intäkterna.

Här kan du läsa mer om vägsituationen i Árneshreppur och här mer om planerna för ett vattenkraftverk vid Hvalá.