söndag 3 juni 2012

Nytt rekordår för turismen på Island

3,2 miljoner övernattningar gjordes på isländska hotell och gästhem under 2011. Det är första gången som antalet gästnätter spränger tremiljonervallen. Även 2012 har börjat starkt med kraftiga ökningar under årets första månader. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

År 1998 noterades 1 540 678 gästnätter på isländska hotell, gästhem, vandrarhem och campingplatser. Då svarade islänningarna för en tredjedel av övernattningarna. Sedan dess har turismen ökat stadigt år efter år - med 2010 som enda undantag, då vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull förhindrade eller avskräckte vissa resenärer från att besöka Island.

Förra året registrerades hela 3 238 616 övernattningar, en uppgång med 8,3 procent från år 2010, som var det näst bästa i historien. Rekordåret svarade islänningarna för en dryg fjärdedel av gästnätterna, en minskning med 6 procent jämfört med 2010.

Med 416 428 övernattningar är tyskarna den i särklass största utländska gruppen. Därefter följer britter med 296 579 gästnätter, amerikaner med 262 672, fransmän med 213 702, nederländare med 127 252, danskar med 122 978, norrmän med 114 924 och svenskar med 103 014.

Amerikaner svarade för den största förändringen med en ökning på hela 64 procent jämfört med år 2010. Även kanadensare och kineser besökte Island i betydligt större utsträckning förra året, medan intresset svalnade främst hos österrikare, danskar och belgare.

Hotell och gästhem är det mest populära valet bland dem som besöker Island. De svarar för hela 70 procent av det totala antalet övernattningar. Därefter följer campingplatser med 15 procent och vandrarhem med 6 procent av gästnätterna.

De största ökningarna noterades på Suðurnes (plus 22 procent till 113 188 gästnätter) och i Reykjavíkområdet (plus 17 procent till totalt 1 406 960 gästnätter). I Norðurland vestra (plus 10 procent till 123 549), Suðurland (plus 7 procent till 568 503) och Vesturland (plus 1 procent till 225 756) var uppgången mer blygsam. I Austurland (293 393) var antalet övernattningar på samma nivå som 2010 medan gästnätterna minskade något i Västfjordarna (minus 10 procent till 101 354) och Norðurland eystra (minus 4 procent 405 733).

Helårsstatistiken omfattar 828 olika övernattningsställen. Siffrorna för 2012 års första månader gäller däremot enbart helårsöppna hotell. Där ökade gästnätterna kraftigt under både januari och februari. I januari i år noterades 71 600 övernattningar jämfört med 53 600 under 2011. I februari var antalet gästnätter 102 600 jämfört med 79 900 samma månad föregående år. Även 2012 ser alltså ut att bli ett rekordår för turismen på Island.

Här kan du läsa mer om turistanstormningen.