fredag 29 juni 2012

Ólafur Ragnar Grímsson med egen majoritet

Ólafur Ragnar Grímsson får över 50 procent i två färska väljarbarometrar. Kräftgången för huvudmotståndaren Þóra Arnórsdóttir fortsätter - trots intensivt kampanjarbete under den senaste veckan. Utmanarens hopp inför morgondagen är att de osäkra bestämmer sig för henne samtidigt som de övriga fyra kandidaterna lägger sin röst på henne i ett försök att rösta bort Ólafur Ragnar Grímsson. Annars förefaller försprånget ointagligt.

I den gallupmätning som presenterades i går ökar Ólafur Ragnar Grímsson till 50,8 procent. Morgondagens huvudutmanare Þóra Arnórsdóttir backar till 33,6 procent. Trots en intensiv slutspurt på valrörelsen från Þóra Arnórsdóttirs sida har stödet under de senaste veckorna pekat stadigt nedåt.

Det mesta pekar mot att Ólafur Ragnar Grímsson för femte gången kommer att ges förtroendet som Islands statschef. Det som talar för att presidentvalet fortfarande inte är avgjort är att Þóra Arnórsdóttirs sympatisörer är mer övertygade än Ólafur Ragnar Grímssons om att de faktiskt kommer att delta i valet och lägga sin röst på henne.

Däremot är sannolikheten låg för att de fyra övriga kandidaternas anhängare ska överge dem och taktikrösta på Þóra Arnórsdóttir. Ari Trausti Guðmundssons väljare har i lika stor utsträckning Þóra Arnórsdóttir som Ólafur Ragnar Grímsson som andrahandsfavorit. Och de tre övriga kandidaternas sympatisörer föredrar Ari Trausti Guðmundsson framför någon av de två storfavoriterna.

Anmärkningsvärt är att hela 35 procent har Ari Trausti Guðmundsson som sitt andrahandsval. En förklaring är förstås att han sett till opinionssiffrorna ligger bäst till av de fyra övriga kandidaterna, men det visar också att i synnerhet Þóra Arnórsdóttirs men även Ólafur Ragnar Grímssons väljare ogärna lägger sin röst på huvudmotståndaren. Þóra Arnórsdóttir är andrahandsfavorit för 24 procent av väljarna, Ólafur Ragnar Grímsson för 16 procent, Herdís Þorgeirsdóttir för 11 procent, Andrea Jóhanna Ólafsdóttir för 8 procent och Hannes Bjarnason för 6 procent.

Om enbart högskoleutbildade fick rösta skulle Þóra Arnórsdóttir få egen majoritet. I övrigt är Ólafur Ragnar Grímsson starkare i samtliga väljargrupper. Hans stöd är starkast hos grundskoleutbildade män i åldern 18 till 29 år. Þóra Arnórsdóttir åtnjuter störst stöd hos högskoleutbildade kvinnor i åldern 50 till 59 år.

Av de övriga kandidaterna får Ari Trausti Guðmundsson 9,3 procent, Herdís Þorgeirsdóttir 3,4 procent, Andrea Jóhanna Ólafsdóttir 2,5 procent och Hannes Bjarnason 0,5 procent.

En opinionsmätning publicerad i dagens Fréttablaðið ger ett ännu större försprång för Ólafur Ragnar Grímsson. Den sittande presidenten får här 57 procent, en nedgång med 1 procentenhet jämfört med den undersökning som gjordes för två veckor sedan medan Þóra Arnórsdóttir får 30,8 procent, en ökning med 3 procentenheter.

Ari Trausti Guðmundsson har stöd av 7,5 procent av väljarna, Herdís Þorgeirsdóttir av 2,6 procent, Andrea Jóhanna Ólafsdóttir av 1,7 procent och Hannes Bjarnason av 0,3 procent.

Det enda som skulle kunna peka mot ett jämnt valresultat är att andelen osäkra är hela 23,2 procent, vilket är ovanligt högt dagen inför ett allmänt val.

Islandsbloggen i morgon: Allt om presidentvalet, Ólafur Ragnars förvandling och personstriderna som kom i vägen för sakfrågorna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.