fredag 1 juni 2012

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ville ta över Harpa

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sökte jobbet som ny chef över konserthuset Harpa. Trots att tre av fem i ledningen föredrog den tidigare kulturministern gick uppdraget till Halldór Guðmundsson. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir säger sig inte ha några planer på att överge politiken - men inom Självständighetspartiet framstår hon som alltmer isolerad.

De tre bolag - Portus, Totus och Argo - som tidigare har stått bakom konserthuset Harpa i Reykjavík blev nyligen ett med namnet Harpa. Staten äger 54 procent av det nya bolaget och Reykjavíks kommun 46 procent. Det nya chefsjobbet gick till Halldór Guðmundsson, författare, förläggare och huvudansvarig för Islands medverkan vid bokmässan i Frankfurt år 2011.

Totalt sökte 44 personer jobbet som chef för Harpa. De fyra mest intressanta var utöver Halldór Guðmundsson och Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir även förre borgmästaren Þórólfur Árnason och tidigare hotellchefen Hrönn Greipsdóttir. Inom Portus ville tre av fem styrelseledamöter ge Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir jobbet - men av skäl som de enligt DV inte vill uttala sig om gick det i slutändan till Halldór Guðmundsson.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir säger till DV att hon inte har tröttnat på eller överväger att överge politiken. Chansen att få basa över Harpa var unik och hon säger sig ha en stark tro på konserthusets framtidsutsikter:
"Jag hade aldrig sökt det om jag inte verkligen ville ha det. Detta var en unik möjlighet."
Visserligen säger Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir att intresset och engagemanget för politiken finns kvar och att det är ett arbete som gett henne mer än något annat. Men med ett knappt år kvar till nästa alltingsval går det också att spekulera i andra bakomliggande skäl till att hon söker ett nytt jobb.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir är ett av de politiska namn som svärtats mest av finanskraschen. Hon tog en paus från arbetet i alltinget på grund av familjens affärer som bland annat omfattar enorma lån från Kaupþing. Inom Självständighetspartiets alltingsgrupp är hon en av få EU-vänner, något som åter visade sig när hon var den enda i partiet som röstade emot förslaget att folkomrösta om förhandlingarna om EU-medlemskap. Hon tog heller inte ställning för Bjarni Benediktsson i förra höstens partiledarval, något som har tolkats som att Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir föredrog motkandidaten Hanna Birna Kristjánsdóttir.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir valdes in i alltinget 1999 och var kulturminister i sex år. Till DV säger hon att hon ännu inte har bestämt sig om att kandidera på nytt nästa år - men frågan är i dag om hon är så politiskt isolerad att det blir svårt att i provvalen konkurrera med kandidater som bland annat följer partilinjen i EU-frågan.

Här kan du läsa mer om Harpa.