måndag 18 juni 2012

Sex av tio vill begränsa omval för presidenten

En majoritet av islänningarna vill begränsa hur många perioder en president kan sitta. De flesta vill att statschefen ska kunna väljas för högst åtta eller tolv år. Men Ólafur Ragnar Grímssons anhängare har en annan syn på saken. Där vill de flesta inte införa några begränsningar. Det visar en opinionsundersökning utförd av Vísir.

Ólafur Ragnar Grímsson ser i dagsläget ut att ha goda möjligheter att lördagen den 30 juni få nytt förtroende som Islands president. Väljs han för en femte fyraårsperiod som statschef blir han historisk - både Vigdís Finnbogadóttir och Ásgeir Ásgeirsson innehade ämbetet i 16 år, medan Ólafur Ragnar Grímsson siktar på minst 20 år.

Sex av tio islänningar vill dock införa ett tak på hur många gånger en president kan omväljas. Av de tillfrågade anser 27 procent att gränsen bör gå vid tre fyraårsperioder, 19 procent vill sätta taket vid två perioder, 8 procent tycker att taket bör vara fyra perioder, 4 procent anser att en ny president bör väljas vart fjärde år medan 1 procent vill att gränsen ska gå vid fem eller flera perioder.

Stödet för införandet av ett tak är starkast bland den fjärdedel av väljarkåren som ännu inte har bestämt sig. Där vill 65 procent införa en gräns. Bland dem som inte tänker rösta eller avser att rösta blankt är stödet för en begränsning 60 procent.

Men Ólafur Ragnar Grímssons sympatisörer har en annan uppfattning. Där anser 57 procent att det inte ska begränsas i lag hur många gånger en president kan ges nytt förtroende. Av den sittande presidentens väljare tycker dock 18 procent att taket skulle vara tre perioder, något som i det här fallet hade hindrat Ólafur Ragnar Grímsson från att kandidera.

Här kan du läsa mer om presidentvalet.