torsdag 19 juli 2012

Birgitta Jónsdóttir grundar isländskt piratparti

Piratpartiet kan vara på väg till Island. Bakom initiativet står alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir och internetaktivisten Smári McCarthy. Även Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr uppges vara intresserad av att ansluta sig till de isländska piraterna, skriver DV.

Birgitta Jónsdóttir valdes in i alltinget våren 2009 på ett av Medborgarrörelsens mandat. Snart splittrades både partigruppen i parlamentet och partiet - tillsammans med två andra parlamentariker bildade hon Rörelsen, som i dag har anslutit sig till Gryning. Gryning är i sin tur något av ett paraplyparti som samlar Rörelsen, Medborgarrörelsen, Liberalerna och oberoende. Förhoppningen är att därigenom kunna klara femprocentsspärren i nästa alltingsval.

Utomlands har Birgitta Jónsdóttir uppmärksammats för sitt samröre med Wikileaks och initiativet till att ta fram en ny isländsk medielagstiftning. Rörelsens inflytande i alltinget har dock varit begränsat. Medielagstiftningen, som är en av profilfrågorna, är sannolikt flera år från att införas - det parlamentariska intresset tycks svalna i takt med att avståndet till finanskrisen ökar.

Tillsammans med bland andra nätaktivisten Smári McCarthy arbetar Birgitta Jónsdóttir nu för att grunda ett isländskt piratparti. Några hjärtefrågor är ökad transparens och yttrandefrihet. Birgitta Jónsdóttir säger i DV att hon känner större gemenskap med piraterna än med Gryning:
"Jag har bara så mycket gemensamt med nördar eftersom jag själv är en nörd. ... Piratpartiet handlar inte alls om mig. ... Jag är bara en i en stor grupp som är inblandad i partiets grundande. Det finns ingen ledare. Jag vet inte ens om jag vill leda någon lista. Jag är för gemensamt ansvar och vill bara att vi gör detta tillsammans."
Det isländska piratpartiet har inte bara hämtat inspiration från europeiska föregångare. Arbetsnamnet är just Píratapartýið och inte Sjóræningjaflokkurinn, vilket tveklöst hade varit språkpuristernas val.

Lýður Árnason, en av Grynings grundare, säger till DV att det inte ligger någon konflikt bakom Birgitta Jónsdóttirs avhopp:
"Birgitta har varit delaktig i arbetet hos oss, men det är bara så att när rörelser kucklar ihop sig är det alltid några som ger sig i väg efter något annat."
I ett brev riktat till Grynings medlemmar skriver Birgitta Jónsdóttir enligt Morgunblaðið att försöket att ena alla politiska krafter utanför de etablerade partierna gick om intet när både Solidaritet och Ljus framtid valde att inte delta. Hon anser dock alltjämt att det är viktigt att småpartierna samverkar om en gemensam valplattform för att nå så stort inflytande i alltinget som möjligt.

Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr ska enligt DV ha visat intresse för att delta i Piratpartiet. Han har under det senaste året haft kontakter med Berlins pirater.

Jón Gnarr har dessutom mycket gemensamt med Birgitta Jónsdóttir. De är jämnåriga och var ett kärlekspar när de under det tidiga 1980-talet studerade på Héraðsskólinn að Núpi, en skola utanför Þingeyri i Västfjordarna som fick ta emot många stökiga elever från Reykjavík med begränsat intresse för studierna. Pressan letade nyligen fram ett fotografi på Jón Gnarr och Birgitta Jónsdóttir från skolåren på paret som var mer intresserat av Greenpeace, anarkism och punk:
"Vem kunde vid denna tidpunkt ha anat att det här var tal om en framtida alltingsledamot och borgmästaren i Reykjavík?"
Om Birgitta Jónsdóttir skulle få nytt förtroende i alltinget lär mandatperioden bli hennes sista. Hon anser nämligen att ingen folkvald ska sitta mer än i åtta år.

Här kan du läsa mer om Gryning.