onsdag 4 juli 2012

Dagens citat

"Det är bara inte så. Detta är bara okunskap om frågans natur. ... Jag anser bara att frågan inte är på det sättet. Men jag besvarar heller aldrig om-frågor av detta slag och har aldrig gjort. Jag tänker inte börja med det i dag."

President Ólafur Ragnar Grímsson säger i DV att han själv inte bär något ansvar för om Island förlorar den juridiska prövningen av Icesave-tvisten - men utesluter samtidigt risken att en förlust skulle följas av kännbara kompensationskrav.