måndag 16 juli 2012

Dagens citat

"Alltinget har inte beslutat om valdag. Det förefaller mig som att det ska gå tre månader från det att alltinget bestämmer valdagen och inte någon tänkbar frist, och jag kan inte se annat än att om tinget avser att sammanträda den 11 september så har detta fallit på tiden."

Sigurður Líndal, professor emeritus i juridik, säger i Morgunblaðið att hans uppfattning är att alltinget måste besluta dag för folkomröstning om förslaget till ny grundlag senast den 20 juli om inte resultatet ska vara ogiltigt - läs mer här.