tisdag 31 juli 2012

Grímseybor får nya fönster och isolering utan kostnad

Staten minskar subventionerna för uppvärmningen av bostäder på Grímsey. Men samtidigt får invånarna möjligheten till nya fönster, dörrar och isolering utan kostnad. Renoveringarna ska minska energiförbrukningen och därmed öbornas räkningar för villaolja, skriver Vikudagur.

Majoriteten av isländska hushåll värms med grön energi, men det finns undantag. Islands nordligaste befolkade utpost, Grímsey, värms alltjämt med olja trots många försök att finna hetvatten. Sommaren 2008 genomfördes flera framgångsrika provborrningar. På 583 meters djup hittades åttiotregradigt vatten.

Någon övergång från olja till vatten är dock inte aktuell ännu. Uppvärmning med villaolja är betydligt dyrare än den gröna energi som används i stora delar av landet. För att inte öborna ska straffas för avsaknaden av hetvatten har hushållen fått subventionerade värmeräkningar, där staten täckt mellanskillnaden mellan energislagen.

Vid årsskiftet presenterade Orkustofnun nya uppgifter om öbornas oljeförbrukning. I stället för beräknad konsumtion togs siffror fram för varje hushålls faktiska förbrukning. För Grímseyborna skulle detta totalt innebära 2,7 miljoner isländska kronor årligen mindre i subventioner. Många förbrukade nämligen mindre olja än beräknat.

För att ytterligare minska förbrukningen av den dyra villaoljan skjuter staten till pengar för renoveringar. Det gäller nya dörrar och fönster samt isolering av tak. Detta ska minska uppvärmningskostnaderna med 25 procent. Bara tre av öns hushåll avstod från att delta.

Staten går in med 12,5 miljoner isländska kronor, varav 7,5 miljoner för isolering av tak och 5 miljoner för byte av fönsterglas och dörrar. Eftersom detta ger lägre subventioner blir det på sikt också en besparing för statskassan, berättar Vikudagur.