fredag 13 juli 2012

Island fiskar ännu mer torsk - beståndet fortsätter öka

Torskkvoten för nästa år ökar till 196 000 ton. Beståndet fortsätter att växa och är nu det största på trettio år. Inom de närmaste åren räknar därför fiskeminister Steingrímur J. Sigfússon att kunna öka torskfisket till hela 250 000 ton. Årets ökning betyder omkring tio miljarder isländska kronor i intäkter för fiskeindustrin.

Som nygammal fiskeminister följer Steingrímur J. Sigfússon med få avvikelser Hafrannsóknastofnunins rekommendationer för den fiskesäsong som börjar i september. Torskkvoten ökar enligt ett pressmeddelande från årets 177 000 ton till 196 000 ton. Beståndet bedöms vara det största sedan åtminstone år 1981 och andelen vuxna fiskar som reproducerar stiger också. Den höjda kvoten beräknas ge intäkter på cirka tio miljarder.

Hafrannsóknastofnunin förutspår i en rapport en fortsatt god utveckling för torskbeståndet. Det gör att Steingrímur J. Sigfússon räknar med att kvoterna kommer att fortsätta att höjas inom överskådlig framtid. Senast år 2016 bör det gå att fiska minst 250 000 ton.

Förklaringen till uppgången är tidigare nedskurna kvoter. Nu fiskas 20 procent av torskbeståndet varje år. För tio år sedan fiskades mellan 34 och 40 procent av beståndet.

De växande bestånden är också en av anledningarna till att branschjätten Icelandic Group i våras certifierades av Marine Stewardship Council för all torsk och kolja fångad i isländska vatten. Även andra företag får möjlighet att genom samma godkännande ansluta sig till MSC-certifieringen.

Precis som sina föregångare tillåter Steingrímur J. Sigfússon dock ett något större fiske av kolja än rekommenderat. Årets kvot blir 36 000 ton i stället för av Hafrannsóknastofnunin föreslagna 32 000 ton. Ändå har fångsterna nästan halverats inom loppet av två år. Återväxten är fortsatt svag och det kommer att ta ytterligare flera år innan utvecklingen tros vända.

Andra arter som får fiskas i mindre utsträckning under det kommande året är djuphavskungsfisk, bergtunga, marulk och havskatt. För större kungsfisk, sill och långa är utvecklingen däremot positiv. Någon makrillkvot utfärdas inte förrän ICES kommer med nya rekommendationer i oktober.

När det gäller val räknar Hafrannsóknastofnunin med att bestånden av vikval och sillval inte har påverkats av de senaste årens jakt utan ligger på samma nivåer som i mitten av 1990-talet.

Här kan du läsa mer om det isländska fisket.