måndag 9 juli 2012

Ny mätare ska varna om översvämningar från Katla

Ny mätutrustning ska förvarna om översvämningar från Katla. Om vattennivåerna sjunker snabbt i calderan ska gps-teknik larma om de anstormande vattenmassorna. Samtidigt fortsätter serierna med jordskalv vid Mýrdalsjökull. Aktiviteten pekar dock i dagsläget inte mot något omedelbart förestående vulkanutbrott.

Den 9 juli förra året svämmade Múlakvísl över och en bro över ringvägen spolades bort efter vulkanisk aktivitet vid Katla. Vulkanen har inte haft något stort utbrott sedan 1918, men tros ha haft mindre eruptioner som inte nått igenom Mýrdalsjökulls istäcke vid åtminstone tre tillfällen sedan dess - 1955, 1999 och 2011.

Förra årets eruption betydde inte någon minskning av aktiviteten vid Katla. Jordskalven har ökat i antal och vid flera tillfällen har vattenståndet i Múlakvísl stigit, något som tolkats som ett tecken på geotermisk aktivitet. Myndigheterna anser att det är sannolikt att ett större utbrott sker inom de närmaste åren, och valde därför att låta den provisoriska bron över älven ligga kvar.

Under juni registrerade Veðurstofa Íslands 360 jordskalv vid Mýrdalsjökull. Av dessa hade 274 sitt epicentrum i Katlas caldera. Det kraftigaste uppmättes till drygt 3 på Richterskalan. Jordskalvssvärmar ägde rum den 11, 21, 24 och 29 juni.

Att aktiviteten ökar på sommaren är dock normalt. Trycket lättar något på grund av den avsmältning som sker vilket bidrar till nya spänningsförhållanden.

Stora mängder smältvatten har på nytt börjat samlas i den caldera som var källan till förra årets översvämning. Det finns sedan tidigare vattenståndsmätare i Múlakvísl. När de reagerar på översvämningar tar det omkring 40 minuter för vattenmassorna att nå ringvägen. Ny mätutrustning ska öka säkerhetsmarginalen - och därmed ge mer tid för att exempelvis spärra av vägnätet.

Benedikt Ófeigsson, geofysiker vid Veðurstofa Íslands, säger till RÚV att en gps-mätare har placerats vid calderan. Den ska larma om vattenståndet plötsligt sjunker, vilket betyder att de strömmar från glaciärens tak ned mot havet:
"Det som vi hoppas är att vi kan använda den till att följa höjdförändringar i calderan, och då särskilt om den sjunker mycket snabbt på kort tid. Det skulle vara ett tecken på att en flod hade satt i gång."
Det är enligt Benedikt Ófeigsson det första försöket med en liknande mätare. Att placera den i Katlas caldera är förenat med en mängd svårigheter. Om tekniken fungerar kommer den tillsammans med jordskalvsmätare sannolikt att åtminstone dubbla myndigheternas tidsutrymme att reagera på översvämningar på väg ned mot låglandet.

Här kan du läsa mer om Katla.