måndag 16 juli 2012

Rekordmånga turister på valskådning - men allt färre valar

Rekordmånga turister väntas åka på valskådning i Reykjavík i år. Men samtidigt som besökarna ökar i antal blir valarna i Faxaflói allt färre. Valskådningsjätten Elding skyller utvecklingen på valfångsten, medan fångstmännen anser att turismen och makrillen ligger bakom det minskade antalet vikvalar som siktas i bukten.

Valskådning är ett besökarnöje som på Island har ökat i popularitet från år till år. Elding seglar nu från Reykjavík dagligen året runt. Tillströmningen av vinterturister innebär att passagerarantalet hittills i år har ökat med mellan 40 och 50 procent.

Men turernas huvudattraktion - valarna - blir alltmer sällsynta. Rannveig Grétarsdóttir, vd för Elding, säger till Vísir att detta börjar bli ett bekymmer för företaget:
"Det verkar bli en rekordsommar för oss. ... Bara inte valarna försvinner. Det har varit förfärligt de senaste dagarna. Men bokningsläget är åtminstone bra."
Vikvalen är den val som ofta brukar synas i Faxaflói. Det tros vara samma djur som håller till i bukten från år till år. Valskådningsföretagen anser att den återupptagna jakten därför skrämmer bort valarna och att den zon som i dag är fredad för turism ska bli betydligt större.

Den senaste tiden har det spekulerats i om makrillen skulle kunna påverka valbeståndet. Som en effektiv rovfisk skulle den kunna konkurrera om samma föda och därmed tränga undan valen. Men Rannveig Grétarsdóttir tror att jakten är en mer sannolik förklaring. Hon anser att den gör djuren skyggare.

Fångstmännen skyller i sin tur det minskade antalet valar som siktas i Faxaflói på valskådningen. En forskningsrapport som publicerades förra året visar nämligen att valskådningen stör vikvalens naturliga beteende. När turistbåtarna sätter kurs mot djuren försöker vikvalen dyka för att undvika dem. Detta leder till fler kortare dykningar och att energi ägnas åt att skaka av sig de valskådningsfartyg som vikvalen uppfattar som förföljare. Detta kan i sin tur försämra reproduktionsmöjligheterna.

Hafrannsóknastofnunins undersökningar visar dock att antalet vikvalar är stabilt och inte har påverkats nämnvärt varken av jakt eller turism. Myndighetens förklaring till att allt färre djur siktas i Faxaflói är stigande vattentemperaturer i Atlanten. De småfiskar som vikvalen äter rör sig därför norrut mot kallare vatten, och vikvalen följer efter.

Något som backar upp den teorin är att val ses i allt högre utsträckning i Västfjordarna. Valskådningen från Húsavík på norra Island har till skillnad från Reykjavík heller inte drabbats av sämre träffsäkerhet på turerna.

Jóhann Sigurjónsson vid Hafrannsóknastofnunin säger till Vísir att det är tänkbart att konkurrensen om födan kan påverka vikvalens rörelser. Han tror heller inte att jakten skrämmer bort djuret från Faxaflói. Tidigare undersökningar visar att vikvalen återvänder till samma områden, oavsett om deras avkomma eller föräldrar fångats där:
"Det finns inget som pekar på att jakt skulle ha någon varaktig inverkan på vikvalens beteende."
Här kan du läsa mer om dispyterna mellan fångstmän och valskådningsföretag.