torsdag 23 augusti 2012

Från 30 till 13 elever i skolan i Raufarhöfn

Få isländska orter är så drabbade av utflyttning som Raufarhöfn. Att allt fler överger fiskeläget i nordost märks i höst också i skolbänkarna. För tre år sedan gick trettio barn i ortens skola. Vid höstens upprop är eleverna bara tretton, berättar Morgunblaðið.

Raufarhöfns silverålder inträffade under 1960-talet. Orten var då en av landets viktigaste hamnar och landningsplatsen för enorma mängder sill. Sedan år 1967, då sillen försvann, har flyttlass efter flyttlass gått söderut. Raufarhöfn är också en av förlorarna på fiskekvotsystemet, då stora kvoter sålts till andra orter.

Raufarhöfn hade som mest omkring 600 året runt-boende. Nu är antalet nere på 185. Invånarantalet har mer än halverats under de senaste femton åren.

Situationen har tagits upp i alltinget. Näringsminister Katrín Júlíusdóttir tror inte att det går att vända utvecklingen, men hoppas att fiske och turism ska kunna stoppa utflyttningen.

Att det främst är yngre som lämnar Raufarhöfn märks tydligt när det ringer in till höstterminen i ortens skola. För tre år sedan var antalet elever trettio. I år är de enligt Morgunblaðið bara tretton. I skolan finns elever mellan sex och sexton år. Förskolan drivs nu också ihop med grundskolan.

Här kan du läsa mer om Raufarhöfn.