torsdag 9 augusti 2012

Hjalteyri - en sillfabrik som lever


År 1937 byggdes världens då största sillfabrik i Hjalteyri vid Eyjafjörðurs västra strand. Företaget Kveldúlfur kunde under många år glädja sig åt enorma fångster. Men på 1960-talet försvann sillen, och 1966 bommades fabriken igen. Men i dag har den fortfarande stor betydelse för lokalbefolkningen.

De första husen i Hjalteyri restes på 1870-talet. Så småningom drogs orten med i den silverålder som under årtionden präglade kustsamhällena från nordväst till öster. Hjalteyri var inte den enda platsen där en enorm sillfabrik byggdes vid stranden. Bolungavík, Eyri vid Ingólfsfjörður, Djúpavík, Skagaströnd, Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dagverðareyri, Krossanes, Húsavík, Raufarhöfn, Vopnafjörður, Bakkafjörður, Seyðisfjörður, Norðfjörður, Eskifjörður och Reyðarfjörður var de andra orter där för tiden hypermoderna anläggningar producerade stora mängder fiskmjöl för export.

Hjalteyri drabbades dock inte lika hårt av det kollapsande sillbeståndet som andra orter. Fabriken blev visserligen överflödig, men fiskarna kunde ställa om till andra arter än sill vilket räddade många arbetstillfällen. I dag finns utrustning både från Eyri och Hjalteyri på sillmuseet i Siglufjörður.


Fabriken står kvar och gör det med viss framgång, även om inte alla delar är i toppskick. Den 1 december 2011 grundades bolaget Hjalteyri ehf. och köpte fastigheten av kommunen Hörgársveit. I lokalerna på 5 000 kvadratmeter finns nu flera konstnärsateljéer samt utställningslokaler inom ramarna för projektet Verksmiðjan, och den gamla fabriken är hemvist åt företag som ägnar sig åt dykning, garvning, bil- och båtreparationer och hajfiske. Kommunen har också viss verksamhet i lokalerna.

Ortens viktigaste företag var länge Fiskey, som ägnade sig åt odling av hälleflundra. Fiskey gick dock nyligen i konkurs. Konkursboet köptes av Íslandsbleikja, ett dotterbolag till branschjätten Samherji, som avser att använda utrustningen vid odling av röding. Någon verksamhet i Hjalteyri är inte aktuell. De 700 honorna som användes i produktionen slaktades och såldes liksom de 10 000 yngel som fanns i lager.

Fiskey grundades 1987 och var under en lång tid världens största och Islands enda producent av hälleflundreyngel. Konkursen kom efter tre år av produktionssvårigheter.


Hjalteyri har i dag ett fyrtiotal invånare. Fiskeläget var före samgåendet som bildade Hörgársveit länge centralort i kommunen Arnarneshreppur.

Sillfisket blev viktigt redan under 1900-talets första år, men då var det främst norska, tyska, skotska och svenska båtar som fiskade från Hjalteyri. Sillen fanns tidvis i så stora mängder att det räckte med att lägga ut nät direkt vid stranden för att få stora fångster. År 1913 tog islänningarna själva över fisket.

Efter många år av negativ befolkningsutveckling tycks utflyttningen från Hjalteyri ha upphört. Sillfabriken är liksom på många andra orter ett monument över en svunnen silverålder, men till skillnad från exempelvis just Eyri och Djúpavík - två platser där anläggningen innebar en våldsam tillväxt som dog ut lika snabbt som sillen försvann - tycks den också vara en viktig del i Hjalteyris framtid.

Här kan du läsa mer om Eyri.