onsdag 15 augusti 2012

Miljardförlust för Harpa - fiasko för kongressverksamhet

534 miljoner isländska kronor i förlust förra året och ett beräknat underskott på 407 miljoner i år. Konsert- och kongresshuset Harpa i Reykjavík fortsätter att belasta skattebetalarna. Konferensverksamheten har blivit ett ekonomiskt fiasko och kulturminister Katrín Jakobsdóttir medger nu att de ekonomiska kalkylerna för Harpa baserats på glädjeprognoser.

Bygget av konsert- och kongresshuset Harpa kommer att belasta skattebetalarna i åtminstone 35 år. Harpa kostade 28 miljarder att bygga och ägs i dag till 54 procent av staten och 46 procent av Reykjavíks kommun. Staten och kommunen fick skjuta till pengar när bygget avstannade i samband med bankkollapsen och finansiärer drog sig ur.

Harpa visar sig nu bli ännu dyrare för skattebetalarna. Verksamheten gick enligt Fréttablaðið förra året med 534 miljoner i förlust. I år väntas underskottet blir 407 miljoner. Kommunen och statskassan tvingas därmed gå in med ytterligare en miljard i projektet.

Kulturminister Katrín Jakobsdóttir säger i Fréttablaðið att kalkylerna som gjordes för driften av Harpa inte infriats. Driftskostnaderna har underskattats samtidigt som konferensverksamheten närmast varit ett ekonomiskt fiasko - bara var femte budgeterade konferenskrona visade sig bli verklighet. Även intäkterna från restaurangförsäljning och parkeringshus har varit betydligt lägre än beräknat:
"Vi räknade med att se över prognoserna och det gjordes delvis, men hade säkert kunnat göras bättre. Jag anser dock att det först och främst är viktigt att se till framtiden. När huset öppnades rådde ovisshet om många saker. Prognoser gjordes men olika saker förutsåg man inte."
Katrín Jakobsdóttir vill att kommunen och staten gemensamt tar ansvar för att få ordning på Harpas ekonomi. Ett sådant sätt kan vara att få fler att använda huset.

Det blir däremot inte någon sänkning av den årliga fastighetsskatten på 337 miljoner. Det har också förekommit diskussioner om avgiftshöjningar för operan - enligt Morgunblaðið från 48 till 82 miljoner om året - och symfoniorkestern - från 122 till 259 miljoner. Högre hyra skulle visserligen ge Harpa större intäkter, men för statskassans del enbart innebära en omfördelning av resurser eftersom verksamheten främst finansieras av bidrag.

I en rapport från KPMG får ägarstrukturen hård kritik. Hela åtta bolag är inblandade i konserthuset. Det skapar enligt granskningen otydliga ansvarsområden och onödig byråkrati. I stället bör flera bolag slås ihop - något som bör gå att göra snabbt då många chefer dessutom sitter i styrelser för flera av de inblandade bolagen.

Þórunn Sigurðardóttir, som sitter i styrelsen för två av bolagen, uppger i Fréttablaðið att hon vid flera tillfällen har haft invändningar mot den komplicerade strukturen och att de ekonomiska prognoserna inte bearbetats. Samtidigt säger hon sig vara beredd att avgå eftersom det står klart att den nuvarande ledningen har ett ansvar för att Harpas ekonomi är ett misslyckande. Pétur J. Eiríksson, som också sitter i flera styrelser, anser däremot att den sittande ledningen kan vända utvecklingen.

Enligt rykten kommer den dock inte få chansen till detta. Uppgifter gör gällande att Katrín Jakobsdóttir under hösten presenterar ett nytt upplägg för Harpa, där färre bolag är inblandade i verksamheten och en ny styrelse för uppdraget att stoppa miljardförlusterna.

Förhoppningen är att konferensverksamheten ska få en skjuts när det nya hotellet öppnar bredvid Harpa. Det kommer att mäta 30 000 kvadratmeter och därmed bli något större än Harpa. I mars skrevs ett kontrakt med World Leisure Investment värt 1,8 miljarder om bygget. Hotellet kommer att ingå i kedjan Marriott och bli fyr- eller femstjärnigt. Hotellbygget har hela tiden ingått i planerna för att locka konferensdeltagare till Island.

Den totala investeringen i hotellet ligger på omkring 8 miljarder. Hotellet blir på fem våningar med 270 rum. Planen är att bygget ska påbörjas efter årsskiftet, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om Harpa.