söndag 26 augusti 2012

Ny översvämning vid Vatnajökull - varnar för giftgaserEn översvämning började i fredags kväll vid Skaftárjökull i västra Vatnajökullmassivet. Vattenmassorna väntas nå Skaftá under dagen, men tros inte utgöra någon fara. Samma område svämmade över även förra sommaren. Då var orsaken sannolikt ett mindre vulkanutbrott vid Hamarinn. Nu är anledningen de stora mängder smältvatten som samlats vid Skaftárketill. Polisen avråder resenärer från att ta sig till Skaftás norra ände, där det finns risk att stora mängder giftig svavelväte samlas.

Översvämningen började utan förvarning sent i fredags kväll. Den har följts av åtskilliga jordskalv. Den senaste översvämningen inträffade i juli förra året. Då liksom nu var det den västra delen av Skaftárketill som svämmade över. Den gången var orsaken sannolikt ett litet vulkanutbrott vid Hamarinn, som är en del av det vulkaniska systemet Bárðarbunga.

Denna gång finns det i nuläget inget som tyder på att vulkanisk aktivitet är orsaken till översvämningen. I stället är det stora mängder smältvatten som nu strömmar från glaciären.

Den östra delen av Skaftárketill samlar på sig mer vatten och bedöms därför som farligare. Det är sannolikt att även den svämmar över inom kort. Den översvämning som nu pågår bedöms dock som begränsad och sannolikt ofarlig.

Vattenmassorna kommer främst att forsa mot havet genom Skaftá och Túná. Vattenstånden i älvarna väntas öka kraftigt, men det finns i nuläget inga indikationer på att exempelvis broarna över ringvägen skulle vara hotade. Polisen i Hvolsvöllur varnar dock i ett pressmeddelande besökare att ta sig till norra Skaftá. Där finns en överhängande risk för att giftig svavelvätegas samlar sig i fickor och dalgångar.

Atlantsflug flög över området i går och det är tydligt att västra Skaftárketill är på väg att sjunka då vattnet strömmar mot Skaftá. Andra tecken på översvämningen var att vattnet i Skaftá blev grumligt.

Översvämningar vid Skaftá inträffar regelbundet. Geotermiska områden under glaciären bildar stora mängder smältvatten, och dessa behöver tömma sig när vattnet nått en viss nivå. Det är det som nu inträffar.

När trycket vid Skaftárketill nu minskar kan det skapa utrymme för magmarörelser eller mindre vulkanisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om förra årets översvämningar.