torsdag 30 augusti 2012

Ögmundur Jónasson bröt mot jämställdhetslagen

Inrikesminister Ögmundur Jónasson bröt mot jämställdhetslagen när jobbet som sysselman i Húsavík gick till en man. Han blir därmed det tredje rödgröna statsrådet som fälls för lagbrott under denna mandatperiod. Kvinnan som gick miste om uppdraget har nu möjlighet att stämma staten. På de åtta punkter som utvärderades ansågs hon mer kompetent än mannen inom fyra områden.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir fick förra året beskedet att hon brutit mot den jämställdhetslag hon själv var med att stifta sedan hon anställt en manlig kontorschef vid sitt eget departement. En kvinna var dock enligt Kærunefnd jafnréttismála lika kvalificerad som mannen, och hon borde därför ha fått jobbet eftersom det inom departementen råder ett stort underskott på kvinnliga chefer.

Jóhanna Sigurðardóttir tillbakavisade hela tiden att hon skulle ha gjort något fel. Såväl hennes egen som departementets bedömning var att jobbet gick till den som var mest kompetent. Turerna kring frågan fick sannolikt sitt slut i somras när kvinnan av Héraðsdómur Reykjavíkur tilldömdes ett skadestånd på 500 000 isländska kronor. Staten dömdes även att bekosta hennes rättegångskostnader på 1,6 miljoner.

Ögmundur Jónasson blir nu det andra statsrådet i den rödgröna koalitionsregeringen som fälls för brott mot jämställdhetslagen. I december förra året utsåg inrikesministern Svavar Pálsson till sysselman i Húsavík. Den andra toppkandidaten Halla Bergþóra Björnsdóttir gick därmed miste om möjligheten att basa över statens polisiära uppgifter i regionen.

Hon valde att överklaga beslutet till Kærunefnd jafnréttismála, som kommit fram till att Ögmundur Jónasson bröt mot jämställdhetslagen. Bland sysselmännen är männen i klar majoritet. Därför borde jobbet ha gått till Halla Bergþóra Björnsdóttir i stället för Svavar Pálsson eftersom hon ansågs lika kvalificerad som sin rival.

I en utvärdering ansågs Halla Bergþóra Björnsdóttir på fyra punkter vara den mest kompetenta. På tre punkter var konkurrenterna jämbördiga. Och på en punkt ansågs Svavar Pálsson vara den mest kompetenta.

Det som fällde avgörandet för inrikesministern var att Svavar Pálsson bedömdes ha särskilda kvalifikationer att genomföra de nedskärningar som ålagts sysselmannen i Húsavík. Kærunefnd jafnréttismála motsätter sig detta resonemang eftersom Halla Bergþóra Björnsdóttir redan samlat på sig sådan erfarenhet i sitt arbete som sysselman i Akranes. Ögmundur Jónasson kritiseras dessutom för att han bara tog in utlåtanden om Svavar Pálsson, vilket enligt nämnden kan ses som att tanken hela tiden var att erbjuda honom tjänsten.

Ögmundur Jónasson försvarar i Vísir sitt beslut. Han anser att kandidaterna var likvärdiga, men att det i den speciella prövning som gjordes vid departementet framkom att Svavar Pálsson var mer lämplig inom vissa områden.

Halla Bergþóra Björnsdóttir har nu möjlighet att kräva staten på skadestånd.

Även miljöminister Svandís Svavarsdóttir fälldes förra året för lagbrott. Hon vägrade länge att godkänna Flóahreppurs översiktsplan för ett vattenkraftverk vid Urriðafoss. Hæstiréttur Íslands kom dock fram till att hon som statsråd inte hade möjlighet att stoppa den, och hon tvingades senare att släppa igenom den.

Svandís Svavarsdóttir fick i våras även kritik från Umboðsmaður Alþingis. Islands motsvarighet till Justitiekanslern fastslog då att hon var jävig när hon som miljöminister godkände översiktsplanen för Reykjavík. Hon hade själv tagit fram stora delar av den när hon själv var kommunpolitiker i Reykjavík. Att Svandís Svavarsdóttir i rollen som statsråd godkände något hon var djupt inblandad i som ledamot av kommunstyrelsen gjorde henne enligt Umboðsmaður Alþingis partisk.

Här kan du läsa mer om när Jóhanna Sigurðardóttir fälldes för att ha brutit mot jämställdhetslagen.