söndag 26 augusti 2012

Presidentinsamling bröt mot lagen - tvingas återbetala

Tre presidentkandidater bröt mot lagen när de tog emot gåvor till kampanjen från betalnummer. Þóra Arnórsdóttir, Herdís Þorgeirsdóttir och Ástþór Magnússon riskerar nu att bli återbetalningsskyldiga. Eftersom bidragen inte kan spåras går pengarna sannolikt till statskassan, rapporterar DV.

Isländska 900-nummer är en betaltjänst som kan användas för omröstningar, insamlingar och annat. Under valrörelsen nyttjade tre presidentkandidater ett sådant nummer för att samla in pengar till kampanjarbetet. Det rörde sig om Þóra Arnórsdóttir och Herdís Þorgeirsdóttir. Även Ástþór Magnússon tog emot bidrag via betalnummer, men hans kandidatur godkändes inte av myndigheterna då han inte lyckades samla in tillräckligt antal namnunderskrifter.

Men lagen tillåter inte denna typ av donationer. För presidentkandidater gäller nämligen samma regelverk som för politiska partier, och de får inte finansieras av utländska juridiska personer eller inhemska kommuner eller statligt ägda företag. Eftersom telefonbidragen inte kan spåras finns det en risk att otillåtna medel används i valkampanjer.

Hur mycket pengar det rör sig om är enligt DV oklart. Sannolikt handlar det dock inte om några större summor eftersom betalnumren stängdes av när kandidaterna fick kännedom om regelbrottet. Herdís Þorgeirsdóttir tillämpade öppen redovisning för sin kampanj. Den 8 juni fick hon en utbetalning från Síminn, som tillhandahåller tjänsten, på 23 000 isländska kronor.

Kandidaterna måste nu redogöra för de donationer som inkom genom betalnumren. Ríkisendurskoðun kommer sedan att granska uppgifterna. Pengarna kommer nu att tillfalla statskassan i stället för kampanjkassorna, skriver DV.

Här kan du läsa mer om presidentvalet.