lördag 11 augusti 2012

Rågbröd och fiskleverolja minskar cancerrisk

Rågbröd och fiskleverolja minskar risken för prostatacancer. Däremot innebär konsumtion av mjölk och rökt eller saltad fisk under ungdomsåren ökad cancerrisk. Det visar näringsfysiologen Jóhanna Eyrún Torfadóttir i en avhandling vid Háskóli Íslands. Undersökningen omfattar 9 115 isländska män födda mellan 1907 och 1936.

Jóhanna Eyrún Torfadóttir försvarar sin avhandling nu i augusti. Delar av resultaten har tidigare publicerats i American Journal of Epidemiology och väckt internationell uppmärksamhet. I avhandlingen studerar hon om kosten kan påverka risken att drabbas av prostatacancer. Detta sker genom att jämföra olika register.

Personer bosatta på landet i början av 1900-talet drabbades senare i livet oftare av prostatacancer än personer bosatta i Reykjavík. Landsbygdsmännen konsumerade i unga år mer mjölk än huvudstadsmännen. De som drack mjölk dagligen löpte tre gånger så stor cancerrisk som personer som drack mjölk mer sällan. Skillnaden mellan grupperna kunde inte förklaras genom andra faktorer som exempelvis utbildning, läkarbesök eller konsumtion av fisk och kött.

Orsaken till prostatacancer är oklar. En tes som lanseras i avhandlingen är att prostatan är särskilt sårbar under puberteten. Det är därför som stor konsumtion av mjölk i tonåren tros kunna sätta avtryck i hälsan längre fram. Det finns nämligen inget samband mellan konsumtionen av mjölk och risken för prostatacancer i vuxen ålder.

Även omfattande konsumtion av rökt och saltad fisk medförde större sannolikhet att drabbas av prostatacancer.

Men det finns också livsmedel som går hand i hand med lägre cancerrisk. Män som i unga år åt mycket rågbröd och äldre män som regelbundet konsumerade fiskleverolja drabbades i mindre utsträckning än genomsnittet av prostatacancer. Rågbröd har även i djurförsök visat sig ha en positiv inverkan på hälsan.

Jóhanna Eyrún Torfadóttir drar inte slutsatsen att vissa livsmedel direkt påverkar cancerrisken. Det finns många andra faktorer som kan spela in när det gäller vilka som drabbas av prostatacancer. Men hon ser resultaten som ett led i det förebyggande arbetet mot sjukdomen.