fredag 24 augusti 2012

Silvertärnan blir partisymbol för Gryning

Silvertärnan är arbetsam, jämställd och tjänstvillig. Därför blir den ny partisymbol för Gryning. I bakgrunden syns den stigande sol som ska förebåda nya tider för Island.

Gryning är ett försök att skapa ett brett gräsrotsparti. Där återfinns Medborgarrörelsen, Rörelsen (minus Birgitta Jónsdóttir som i stället grundar ett isländskt piratparti), Liberalerna och några av grundlagsrådets medlemmar. Medlemmarna har enats om ett gemensamt punktprogram med tyngdpunkt på mer demokrati än den som dagens allmänna val erbjuder.

Målet är först och främst att klättra över femprocentsspärren, något de enskilda partierna fått svårt att klara på egen hand. Hur Gryning skulle agera i alltinget återstår att se - bland medlemmarna finns många motstridiga åsikter, bland annat om EU-medlemskap.

Partiet har nu valt silvertärnan som symbol. Þerna 'tärna' är någon som är redo att tjäna allmänheten, vilket Gryning anser sig vara. Silvertärnan är också jämställd - honor och hanar ser likadana ut - och arbetsam. Inför ett hot kan silvertärnan vara högljudd och stridslysten, egenskaper som Gryning anser bör känneteckna en god politiker.

I bakgrunden ses en stigande sol. Den symboliserar enligt Gryning de nya tider som partiet vill föra med sig in i alltinget, med nya tänkesätt och nya arbetsmetoder som är mer konstruktiva än de som i dag råder inom politiken på Island.

Gryning är inte det enda politiska partiet på Island som har en fågel som symbol. Självständighetspartiet har en falk i sitt partimärke.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttir, Gryning och Piratpartiet.