torsdag 30 augusti 2012

Snæfellsjökulls topp isfri - första gången på hundratals år

Snæfellsjökulls topp kan vara isfri för första gången på många hundra år. Om avsmältningen fortsätter i samma takt kommer Islands mest mytomspunna glaciär att ha blivit ett vanligt berg före århundradets slut. Vulkanologen Haraldur Sigurðsson upptäckte den isfria toppen och kommer att ge sig upp på glaciären för att samla fler ledtrådar om Snæfellsjökulls historia.

Snæfellsjökull har länge klassats som en insomnad vulkan, men undersökningar som gjordes under glaciären förra sommaren visade på regelbundna jordskalv och troliga magmarörelser. Haraldur Sigurðsson har därför både argumenterat för kontinuerlig övervakning av den seismiska aktiviteten och för viss beredskap om vulkanen skulle vakna till liv.

Det finns inga tecken på att den är på väg att eruptera, men aktiviteten visar att utbrott inte längre kan uteslutas. Han har jämfört med Västmannaöarna, där det tros ha varit relativt lugnt i omkring 4 000 år innan utbrotten på Hemön och Surtsey ägde rum.

Det senaste stora pliniska utbrottet, där stora mängder lava i form av pimpsten och aska kastas upp i luften, ägde rum för cirka 1 700 år sedan. Geologiska studier visar att Snæfellsjökull även haft stora utbrott för ungefär 3 800 respektive 8 000 år sedan. Närliggande Ljósufjöll erupterade omkring år 900, ett utbrott som skapade lavafältet Rauðhálsahraun.

Haraldur Sigurðsson upptäckte den isfria toppen under en helikoptertur i helgen. Det kan vara första gången på många hundra eller till och med tusentals år som en av de högsta punkterna på den 1 446 meter höga jökeln inte täcks av snö eller is.

Observationen understryker den dramatiska avsmältning som just nu sker vid Snæfellsjökull. Istäcket omfattar i dag tio kvadratkilometer, vilket är en halvering sedan år 1900. Om inte utvecklingen vänder kommer glaciären att vara helt försvunnen omkring år 2100.

Om vädret tillåter kommer Haraldur Sigurðsson redan i dag att ta sig upp på Snæfellsjökulls topp. Nu, innan vinterns snö och is åter täcker toppen, finns en unik möjlighet att för första gången studera glaciärens högsta punkt och därmed få mer kunskap om tidigare utbrott. I ett blogginlägg skriver han om sina intryck från att ha sett den isfria toppen:
"Sannolikt finns här mestadels vulkanslagg och pimpstensskikt, men kanske också lavaskikt. Skikten slutar söderut, i riktning från den stora kratern, som är strax nordväst om toppen. Det finns några påfallande ljusa skikt på toppen. Det är frestande att gissa att de skulle kunna vara trakyt, och den magmatypen kännetecknar de tre stora pliniska utbrotten som har skett på Snæfellsjökull sedan istidens slut."
Här kan du läsa mer om Snæfellsjökull.