måndag 3 september 2012

Akureyri kan bli Islands andra stad

Akureyri bör bli Islands andra stad efter Reykjavík. Förslaget kommer från samhällvetenskapsprofessorn Þóroddur Bjarnason. Han menar att stadsstatus skulle ge Akureyri en tydligare roll i regionen. Men Akureyri passerade nyligen 18 000 invånare - en siffra huvudstaden Reykjavík nådde redan år 1921. Och det finns större kommuner än Akureyri som inte är klassade som städer.

Med 18 000 invånare är Akureyri Islands fjärde största kommun och den största utanför Reykjavíkområdet. Reykjavík började klassas som en storstad år 1962 när antalet invånare hade nått 75 000. Grannkommunerna Hafnarfjörður och Kópavogur står mellan Reykjavík och Akureyri när det gäller storlek - men ingen av de två storstadskommunerna klassas som städer.

Skillnaden på pappret är endast kosmetisk. En stad har enligt kommunallagen inga andra skyldigheter än andra kommuner.

Förra året väcktes ett förslag i Kópavogur om ett namnbyte. Idén föll dock på att det inte gick att nå tillräckligt stöd för att genomföra en idé som inte skulle ha mer än symbolisk betydelse.

Þóroddur Bjarnason är professor i samhällsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri och styrelseordförande för Byggðastofnun. Han står bakom skrivelsen till kommunfullmäktige. Þóroddur Bjarnason anser att det var riktigt att inte Kópavogur blev stad - kommunen är visserligen landets näst största men den service som finns är inte av större betydelse för andra än kommuninvånarna - men att en sådan status skulle kunna vara betydelsefull för 150-årsjubilerande Akureyri.

Þóroddur Bjarnason skriver enligt Akureyri Vikublað att han själv inte är övertygad om vad som är bäst för kommunen. Men han tror att en stadsstämpel skulle tydliggöra Akureyris roll för regionen och kunna öppna dörren för mer statliga bidrag för att tillhandahålla olika tjänster. Akureyri skulle i ännu högre grad bli ett servicecentrum för norra och östra Island.

I Akureyri finns redan i dag exempelvis en internationell flygplats, högskola, sjukhus, teater och kulturhus. Det enda som egentligen saknas är enligt Þóroddur Bjarnason en domkyrka.

Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr säger i Akureyri Vikublað att han helhjärtat stöder förslaget och att han tror att stadsstatusen skulle vara positiv för invånarnas självförtroende. Responsen från kommunstyrelsen har varit något svalare. Ordföranden Geir Kristinn Aðalsteinsson uppger för RÚV att förslaget ska diskuteras omsorgsfullt, medan kommunchefen Eiríkur Björn Björgvinsson uppger för Fréttablaðið att ett namnbyte skulle sakna praktisk betydelse.

Þóroddur Bjarnason uppmanar kommunstyrelsen att diskutera igenom för- och nackdelar med ett skifte. Om ett byte blir aktuellt ska styrelsen informera medborgarna om konsekvenserna av förändringarna.

Här kan du läsa mer om Kópavogur.