tisdag 4 september 2012

Dagens citat

"Amerikanerna åtog sig att garantera vår säkerhet under kalla krigets mörka dagar, när sovjetiska stridsflygplan ständigt var på väg i Islands närhet, sovjetiska ubåtar på väg i avgrundsdjupen och även den tidens mest fullkomliga stridsfartyg från Sovjetunionen närmast vid stränderna. ... Under 1900-talet gjorde britterna upprepade försök att kuva oss. Samma ton hördes från Downing Street 10 när bankerna kollapsade hösten 2008 och i Icesave-tvisten sedan dess."

Styrmir Gunnarsson, tidigare chefredaktör för Morgunblaðið, skriver i Morgunblaðið att Island bör sträva efter ökat samarbete med USA, Kanada, Grönland och Färöarna i stället för Norden - som han anser svek i Icesave-tvisten - och EU.