lördag 8 september 2012

Dagens citat

"Jag anser att jag vann en nästan fullkomlig seger. Jag frikändes av allt det som gällde bankkraschens orsaker men fick en smärre fällande dom för en fråga som domarna inte tyckte var märkvärdigare än att det inte skulle utdelas straff för det. Jag anser dock att denna fällande dom grundar sig på en mycket ovanlig tolkning av den aktuella punkten i konstitutionen, och domarna var inte eniga om denna slutsats."

Geir H. Haarde i Fréttatíminn om utgången av rättegången i landsdomstolen - läs mer här.