söndag 9 september 2012

Fritt fram för bakbasarer - nya regler tillåter hemlagat

Försäljning av hembakat och hemlagat i liten skala utan vinstsyfte är åter tillåtet på Island. Tillverkaren ansvarar för att matvarorna inte är hälsofarliga - men slipper ansöka om tillstånd. Det tidigare förbudet stoppade traditionen med mångåriga försäljningar av hembakat som ett sätt för skolor och föreningar att samla in pengar till aktiviteter.

Förra sommaren blev något oväntat livsmedelslagstiftningen en brännande fråga. Kvinnor i Akureyri hade genom att baka och sälja muffins samlat in 400 000 isländska kronor som ett bidrag till en ny förlossningsavdelning i stadens sjukhus. Men de fick då beskedet att försäljningen omedelbart måste upphöra. Den stod nämligen i strid med lagen.

Utan särskilt tillstånd var det nämligen förbjudet att sälja hemlagade matvaror. Förbudet har införts som en följd av EES-avtalet. EU-motståndare i alltinget såg regelverket som ett bevis på att unionen både gått vilse och för långt i regleringen av vardagslivet.

Beskedet att välgörenhetsförsäljningen av hembakat och hemlagat skulle stoppas väckte heta känslor. Att sälja kakor, bullar och andra bakverk samt sylt vid basarer och tävlingar har för många skolor och föreningar under lång tid varit ett sätt att samla in pengar till olika aktiviteter. Utan dessa bidrag skulle många organisationer tvingas hitta andra sätt att få allmänhetens ekonomiska stöd.

Frågan nådde hela vägen till alltinget, som rev upp förbudet. Det nya regelverket tillåter försäljning av matvaror tillagade i hemmet så länge verksamheten är tillfällig och inte bedrivs i vinstsyfte. Även örter och vilt omfattas av de nya reglerna. Säljaren ansvarar för att produkterna inte är hälsofarliga.

Försäljningen kräver inte längre särskilt tillstånd från de lokala myndigheterna. Kommunerna ansvarar dock alltjämt för tillsynen och har möjlighet att stoppa försäljning om produkterna är hälsofarliga.