torsdag 6 september 2012

Självständighetspartiet störst - men regeringen närmar sig

Självständighetspartiet är fortfarande störst men regeringspartierna knappar in på den borgerliga oppositionen. Inget nytt parti förmår klättra över femprocentsspärren till alltinget. Det visar en ny opinionsmätning utförd av Capacent på uppdrag av RÚV. Samtidigt börjar det höras öppna klagomål från Självständighetspartiets konservativa flygel om att den nya ledningen inte förmår utnyttja det massiva missnöjet med den rödgröna koalitionen.

Med 36 procent av väljarsympatierna är Självständighetspartiet med bred marginal Islands största parti. Men partiet backar något i mätningen medan de rödgröna regeringspartierna, Socialdemokraterna och Gröna vänstern, nu är nästan lika stora som Självständighetspartiet. Socialdemokraterna får 20,7 procent och Gröna vänstern 13,3 procent. Det är fjärde månaden i följd som de tillsammans ökar i opinionen. Framstegspartiet har 13,8 procent av väljarstödet.

Inget annat parti skulle i dagsläget klara femprocentsspärren. Närmast är Ljus framtid med 4,5 procent. Därefter följer Gryning med 3,7 procent, Solidaritet med 3 procent och Högergröna med 2 procent.

Om detta vore ett valresultat skulle Självständighetspartiet gå från dagens 16 till 27 mandat i alltinget och kunna bilda en borgerlig majoritetsregering tillsammans med Framstegspartiet och dess 10 mandat.

Trots detta är partiledaren Bjarni Benediktsson ständigt ifrågasatt. Tidigare alltingsledamoten och statsrådet Björn Bjarnason skriver i ett blogginlägg att partiet hela tiden misslyckas med att tillvarata den politiska situationen genom att inte kunna dra ifrån regeringspartierna i opinionen. Detta borde vara möjligt eftersom regeringen är historiskt impopulär.

Osäkerheten bland väljarna är dock alltjämt stor. Undersökningen visar att 14 procent inte kan eller vill svara på frågan, medan 13 procent skulle rösta blankt eller avstå från att rösta om det vore val till alltinget i dag.

Med knappt åtta månader kvar till nästa alltingsval ser det ut som att de etablerade partierna kommer att dominera även nästa mandatperiod i parlamentet. Det är dock troligt att valrörelsen kommer att bli tuff. Rekordmånga - i dagsläget förmodligen runt tolv - partier avser att ställa upp i valet. Flera av dem har ännu inte presenterat vare sig program eller kandidater. När detta sker kommer partier som Ljus framtid, Gryning och Solidaritet definitivt att knacka på dörren till alltinget.