lördag 20 oktober 2012

Lågt valdeltagande i folkomröstning om Islands grundlag

Valdeltagandet i folkomröstningen om en ny grundlag är än så länge lågt. Inte i något tidigare alltingsval eller folkomröstning har under de senaste fem åren tillströmningen varit så låg. Rösträkningen kommer åtminstone att pågå långt in på småtimmarna. Ett definitivt resultat dröjer till söndagen.

De första vallokalerna öppnade klockan 9 lokal tid och de sista stänger klockan 22. Totalt är 236 944 personer röstberättigade, varav 118 833 kvinnor och 118 111 män. De första preliminära siffrorna väntas runt klockan 23. Rösträkningen kommer dock inte att bli klar förrän under morgondagen.

Eftersom folkomröstningen gäller sex olika frågor kommer rösträkningen att ta tid. I norra och södra Reykjavík samt de sydvästra och nordvästra valkretsarna kommer räkningen att inledas med den första frågan följt av den andra och så vidare. Varje valsedel räknas alltså vid sex tillfällen. I de södra och nordöstra valkretsarna kommer i stället samtliga sex svar prickas av valsedel för valsedel.

I går kväll hade närmare 13 700 personer förhandsröstat - fler än vid nomineringsvalet till grundlagstinget men färre än vid Icesave-omröstningarna.

Tillströmningen till vallokalerna var under förmiddagen lägre än vid tidigare folkomröstningar. Klockan 10 hade enligt Morgunblaðið 555 personer röstat i södra Reykjavík, vilket motsvarade ett valdeltagande på 1,23 procent. Vid samma tid hade 1,89 procent röstat i den folkomröstning som skulle utse medlemmarna av grundlagstinget. I norra Reykjavík hade 479 personer - motsvarande 1,06 procent - röstat. Även detta var något lägre än vid folkomröstningen om grundlagstinget och färre än hälften än de som hade röstat i förra årets folkomröstning om Icesave. I Kópavogur var valdeltagandet vid samma tid 1,2 procent efter 266 röster.

I den sydvästra valkretsen, som är landets största, uppgick klockan 11 antalet röstande till 2 221 personer, vilket motsvarar ett valdeltagande på 3,5 procent. Detta är enligt Morgunblaðið betydligt lägre än vid samtliga folkomröstningar, inklusive alltingsval, som ägt rum under de senaste fem åren.

I södra Reykjavík hade klockan 11 valdeltagandet stigit till 3,74 procent. Då hade 1 687 personer gått till vallokalen. Nivån ligger alltjämt under både presidentvalet och grundlagstinget, rapporterar Vísir.

I Akureyri var valdeltagandet klockan 12 blygsamma 6,7 procent. 898 personer hade då gått till vallokalen. Som jämförelse hade vid samma tidpunkt 13,44 procent röstat i den andra folkomröstningen om Icesave. I Kópavogur hade valdeltagandet vid lunch stigit till 6,6 procent, uppger Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen.