fredag 23 november 2012

Chockbantat banksystem - men ändå flest bankanställda

Island har Nordens minsta banksystem. Men inte i något annat nordiskt land är en lika stor del av befolkningen sysselsatt inom bankväsendet - trots att finanskraschen tvingade fram massuppsägningar inom finanssektorn. Det visar en rapport från McKinsey som Vísir tagit del av.

När de isländska storbankerna kollapsade hösten 2008 hade de en omsättning på 973 procent av landets bruttonationalprodukt. I förhållande till BNP var banksystemet ett av världens största.

Fyra år senare motsvarar omsättningen bara 218 procent av BNP. Det gör det isländska banksystemet minst i Norden. I Danmark är siffran 432 procent, i Sverige 295 procent, i Finland 266 procent och i Norge 251 procent.

Däremot återfinns den största andelen bankanställda alltjämt i öriket. På 1 000 islänningar går det i dag 10,3 banktjänstemän. I de övriga nordiska länderna är motsvarande siffror betydligt lägre. I Danmark går det 6,9 bankanställda på 1 000 invånare, i Finland 4,8, i Norge 4,2 och i Sverige bara 3 banktjänstemän på var tusende invånare.