tisdag 6 november 2012

Cyklister kan förbjudas tala i mobiltelefon

Det är inte bara bilister som måste lägga på luren vid ratten. Även cyklister kan komma att förbjudas att tala i mobiltelefon under färd. Förslaget ingår i den nya trafikförordning som inrikesminister Ögmundur Jónasson lagt fram i alltinget. Om förbudet blir verklighet riskerar cyklister som bryter mot lagen böter på 5 000 isländska kronor.

På Island är det sedan tidigare förbjudit att tala i mobiltelefon för den som kör bil, motorcykel eller moped utan att använda handsfree. Ögmundur Jónasson föreslår nu att det förbudet ska utvidgas och även omfatta cyklister.

I förslaget till ny trafikförordning vill regeringen göra den befintliga lagstiftningen tydligare. I dag säger lagen att det är förbjudet att tala i mobiltelefon vid ratten. I den nya lagtexten poängteras att detta även gäller surfande, spelande, mejlande, messande och andra liknande aktiviteter som kan utföras med telefonen.

För att inte bryta mot lagen måste exempelvis den som vill läsa ett sms först stanna bilen och därefter läsa meddelandet.

Även cyklister omfattas av lagförslaget. Bakgrunden till detta är att cyklister som talar i mobiltelefon anses kunna utgöra en trafikfara för fotgängare och andra trafikanter på samma sätt som bilister.