tisdag 13 november 2012

Dagens citat

"Jag är naturligtvis en förhoppningsfull människa och hade gärna hört en deklaration om att de skulle se över lånevillkoren. Men det är helt normalt att det inte går att tvinga fram något sådant i en paneldiskussion med statsministrarna. Reinfeldt hänvisade till att det man såg på var kreditswapparna och då är det naturligt att detta diskuteras med dem i fortsättningen. Det var på sin tid oerhört viktigt för oss att få denna förmån från de nordiska länderna. Utan den hade Island helt enkelt frusit eftersom ingen i världen var villig att låna oss pengar. Och vi var då nöjda med villkoren. Britterna har, och vi ser till det exemplet, vid två tillfällen fattat beslut om att minska den ursprungliga räntan på lånen till irländarna, och de har nu nästan kommit ned till inget påslag alls ovanpå den finansieringskostnad som de själva bär. Samtidigt har vi inte fått någon sänkning av våra villkor från de nordiska länderna, och faktum är helt enkelt att de har mycket betydande ränteintäkter från att låna oss dessa pengar. Därför måste vi uppmana till att detta revideras."

Helgi Hjörvar, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i Vísir om sin strävan att få de nordiska länderna att sänka räntan på nödlånen till Island - läs mer här.