onsdag 7 november 2012

Ernir flyger vidare till Höfn, Bíldudalur och Gjögur året ut

Nedläggningshotet mot flygtrafiken till Höfn, Bildudalur och Gjögur är över för stunden. Ernir flyger som vanligt fram till årsskiftet. Under tiden ska kostnaderna utredas. Alltingsledamoten Jón Bjarnason kräver att staten går in och bildar ett eget flygbolag som sköter trafiken till mindre flygplatser om Ernir bestämmer sig för att upphöra med turerna.

I slutet av oktober meddelade Ernir att trafiken till Höfn, Bíldudalur och Gjögur var hotad. Det bidrag som flygbolaget får för att upprätthålla trafiken sägs inte räcka till eftersom det inte har räknats upp efter de utgifts- och avgiftshöjningar som skett i finanskrisens kölvatten. Vd:n Hörður Guðmundsson uppger i Morgunblaðið att stigande priser för bränsle och reservdelar samt höjda skatter och avgifter är den största bördan.

Hotet om nedläggning väckte starka reaktioner från de berörda kommunerna. Efter ett möte med myndigheterna och representanter för regeringen har Ernir beslutat att fortsätta flyga som vanligt fram till årsskiftet. Under tiden ska kostnadsläget utvärderas.

Ernir började att flyga till Höfn, Bíldudalur och Gjögur år 2007. Det nuvarande avtalet för trafiken gäller även nästa år.

Gemensamt för de tre orterna är att flyget innebär en minskad restid till Reykjavík med fem till sex timmar. Under vinterhalvåret är flyget till Gjögur också den enda förbindelsen mellan Árneshreppur, Islands mest isolerade kommun, och övriga landet när vägen är igensnöad.

Jón Bjarnason, alltingsledamot för Gröna vänstern, vill att parlamentet diskuterar frågan i en särskild debatt. Han tar också upp frågan i en interpellation till inrikesminister Ögmundur Jónasson. Jón Bjarnason säger till Vísir att staten bör ta över trafiken om det inte fungerar att lägga ut den på entreprenad:
"Detta är en allvarlig fråga, särskilt för trakter som inte har andra kommunikationer än med flyg under årets längsta del. Denna ovisshet och dessa hot är naturligtvis helt oacceptabla för de boende i dessa områden. ... Vi är alla skyldiga till att upprätthålla kommunikationer och service till de boende oavsett var i landet de bor. Där är flyget mycket viktigt. ... Och om det krävs att starta ett statligt flygbolag eller på annat sätt ha direkt del i detta, så måste det göras. Ty detta är de boendes rättigheter i dessa områden och det är våra skyldigheter."
Flera av de berörda kommunerna har också träffat företrädare för regeringen för att diskutera situationen. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, kommunchef i Tálknafjarðarhreppur, säger i Bæjarins Besta att det vore ett hårt slag för bygden och dess utvecklingsmöjligheter om flyget till Bíldudalur skulle upphöra:
"Det är helt uppenbart vilken inskränkning på livskvaliteten det skulle bli här om inrikesflyget i de aktuella områdena skulle läggas ned. ... Det behövs helt enkelt mer pengar från staten. ... Här finns också ett näringsliv i kraftig uppgång och människorna ökar i antal, men detta är en mycket känslig situation. Om regeringen skickar detta budskapet finns det inte mycket för oss som vi kan kämpa för."
Ernir har under de senaste åren i stället satsat på trafik till Húsavík och Västmannaöarna, linjer som kan bära sig ekonomiskt utan statligt stöd.

Här kan du läsa mer om nedläggningshotet.