torsdag 1 november 2012

Flyg till Gjögur, Bíldudalur och Höfn nedläggningshotat

Flyglinjerna till Höfn, Gjögur och Bíldudalur riskerar att läggas ned. Flygbolaget Ernir anser inte att staten skjuter till tillräckligt med pengar för att trafiken ska kunna gå runt. Kvar blir i så fall bara de rutter som bär sig på egen hand, nämligen Västmannaöarna och Húsavík. Men i Höfn tänker kommunpolitikerna strida för att trafiken ska fortsätta. Och utan flyget till Gjögur befarar lokalbefolkningen att kommunen blir obeboelig under vintern.

Ernir driver i dag trafik på fem inrikeslinjer från Reykjavík: Bíldudalur, Gjögur, Höfn, Húsavík och Västmannaöarna. De tre förstnämnda finansieras delvis genom statligt understöd där Ernir får pengar från Vegagerðin för att flyga. De två senare linjerna trafikeras utan statliga pengar.

Anledningen till att staten delfinansierar flygtrafiken till tre platser är dess betydelse för bygden. Bíldudalur gör det möjligt för invånare i västra Västfjordarna att flyga till Reykjavík utan att ta sig till Ísafjörður - en möjlighet som inte finns under vintern när vägarna är avstängda. Trafiken till Gjögur utgör under vinterhalvåret den enda livlinan för befolkningen i Árneshreppur, Islands mest isolerade kommun, och förser invånarna med varor och en möjlighet att ta sig till och från kommunen när vägen är igensnöad. Och för personer bosatta kring Hornafjörður och Höfn kortas restiden till huvudstaden med flyg till en timme i stället för runt sex timmar med bil.

Det finns även statliga bidrag för att flyga till Sauðárkrókur, men Ernir anser inte att pengarna räcker för att täcka underskottet på linjen. Till Húsavík och Västmannaöarna sker däremot trafiken utan statligt stöd.

Hörður Guðmundsson, vd för Ernir, säger nu till Vísir att bolaget överväger att lägga ned all flygtrafik till mindre orter. Trots bidragsfinansieringen går turerna till Bíldudalur, Gjögur och Höfn inte runt. Han hävdar att bidragen inte har följt de kostnadsökningar som drabbade bolaget i samband med finanskrisen.

I stället funderar nu Ernir på att fortsätta med charterflyg, sjuktransporter och de linjer som har möjligheter att bära sig ekonomiskt utan bidrag, nämligen Húsavík och Västmannaöarna. Ernir har dock redan dragit på sig 20 miljoner isländska kronor i obetalda avgifter till flygplatsmyndigheten Isavia för flygplatsen i Húsavík, där trafiken påbörjades i våras. Hörður Guðmundsson anser dock att detta är en konsekvens av underskottet på andra linjer:
"Förhoppningsvis väcker detta regeringen till eftertanke om vad som behöver göras. Det är möjligt att ge 400 miljoner kronor för att pumpa sand i Landeyjahöfn, och fartyget kan inte segla dit. Varför inte använda en del av dessa pengar till att bistå andra kommunikationer?"
Árni Rúnar Þorvaldsson, socialdemokratisk fullmäktigeledamot i Hornafjörður, säger till Vísir att kommunen måste agera så att flygtrafiken inte upphör. Han anser att linjen är av stor betydelse för Höfn med omnejd:
"Detta är en fråga som behöver reageras på direkt så att detta inte sker. Det är en helt ohållbar situation om flyget till Hornafjörður läggs ned. Regeringen måste agera direkt för att förhindra att detta inträffar."
Guðbjörg Þorsteinsdóttir är bosatt vid Trékyllisvík i Árneshreppur. Hon är en av drygt 30 året runt-boende i Islands mest isolerade kommun. Under vinterhalvåret är de två flygningarna i veckan till Reykjavík det enda någorlunda pålitliga sättet att ta sig till och från Árneshreppur. Hon säger till Vísir att hon befarar att det blir omöjligt att bo kvar i kommunen om flyget till Gjögur läggs ned:
"Detta kan få ödesdigra konsekvenser för kommunen. Om de slutar att flyga finns det inga kommunikationer hit över vintern. Vägen är sådan att den inte hålls öppen förutom kanske någon gång då och då. ... Vi kan inte lita på att kunna använda landsvägen."
I alltinget ligger en motion med förslag på att den enda vägen till kommunen ska hållas öppen under vintern genom att plogas två gånger i veckan. Frågan är dock om den befintliga grusvägen är i sådant skick att den skulle tåla regelbunden snöröjning.

Vegagerðin har inför vintern aviserat att målet är att snöröja två gånger i veckan fram till nyår. Därefter kan snödjupet och de många lavinerna som brukar drabba sträckan leda till att vägen inte plogas förrän tidigast en bit in i mars:
"Det är 100 kilometer som behöver öppnas härifrån och till Hólmavík. Så om det kommer snö så blir vi insnöade."
Ragnheiður Edda Hafsteinsdóttir, som är föreståndare för Kaupfélag Steingrímsfjarðars lanthandel i Norðurfjörður, säger i Morgunblaðið att hon tror att en nedläggning av flyget skulle leda till att de sista familjerna i Árneshreppur skulle börja överväga att flytta söderut:
"Jag vet inte hur vi skulle få mat. Vägen är stängd från januari till in i mars. Då kan vi lika gärna packa ihop och lämna. Detta är den enda transportvägen under vintern."
Frågan om statligt stöd till Gjögur, Bíldudalur och Höfn ska enligt Morgunblaðið utredas vid inrikesdepartementet. Sedan tidigare finns det även ett nedläggningshot mot flyget till Grímsey, Þórshöfn och Vopnafjörður. Norlandair driver trafiken på dessa linjer men biljettförsäljningen sköts av Flugfélag Íslands.

Här kan du läsa mer om inrikesflyget.