onsdag 7 november 2012

Gasmätningar kan varna om vulkanutbrott vid Hekla

Nu mäts gasströmmar från vulkanen Hekla för första gången. Mätningarna kan inte bara berätta om magmans samspel med jordvärmen. Snabba förändringar i gasernas sammansättning kan också förvarna om ett nära förestående vulkanutbrott. Veðurstofa Íslands ansvarar för projektet tillsammans med Íslenskar orkurannsóknir och italienska Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tillsammans med Grímsvötn och Katla är Hekla den vulkan som troligast står på tur för ett utbrott. Den senaste eruptionen ägde rum år 2000, och trycket i systemet är högre nu än då. I slutet av september reagerade en närboende på att två stora snöpartier plötsligt smält. De mest sannolika förklaringarna till snösmältningen var antingen regn eller värme från en krater eller lava, rapporterar Vísir.

Sedan tidigare mäts bland annat jordskalv och jordskorpans rörelser vid Hekla. Nu har ytterligare en mätmetod tillkommit. Under sommaren har gasströmmarna från vulkanen börjat mätas. Det sker genom utrustning placerad på vulkanens topp. Informationen slussas sedan vidare genom mobilnätet.

Mätarna ger uppgifter om värme, tryck och fukt. Den mäter också koldioxid, svavelväte, svaveldioxid och vätgas. Mätningarna görs en halvtimme åt gången fyra gånger om dagen.

Gasströmmarna kan berätta om hur magman fungerar i vulkanen och dess samspel med jordvärmen. Plötsligt ändrade gasflöden eller sammansättningar kan signalera stora förändringar vid vulkanen, exempelvis att ett utbrott är på väg.

Här kan du läsa mer om Hekla.