måndag 26 november 2012

Gunnar Bragi Sveinsson vinnare i nordväst

Gruppledaren Gunnar Bragi Sveinsson toppar Framstegspartiets lista i den nordvästra valkretsen i vårens alltingsval. Tvåa på valsedeln är alltingsledamoten Ásmundur Einar Daðason. Valberedningens förslag godkändes utan invändningar vid lördagens nomineringsmöte i Reykir vid Hrútafjörður.

Provval är det vanligaste sättet att avgöra vilka kandidater och i vilken ordning dessa ska representera sitt parti i val till alltinget. Men på sina håll förekommer andra sätt att utse kandidaterna. I den nordvästra valkretsen presenterar Framstegspartiets valberedning en lista som medlemmarna får ta ställning till vid ett möte.

Gunnar Bragi Sveinsson, som i dag är gruppledare för Framstegspartiet i alltinget, får nytt förtroende att toppa partiets valsedel. Om partiet lyckas vinna ett andra mandat i distriktet vid vårens val går det till Ásmundur Einar Daðason, alltingsledamot som förra våren lämnade Gröna vänstern för Framstegspartiet. Huvudskälet till partibytet var missnöje med partiets kompromisser om Europapolitiken för att inte äventyra regeringssamarbetet med Socialdemokraterna.

Trea på valsedeln är Elsa Lára Arnardóttir, lärare och kommunpolitiker i Akranes, och fyra är Jóhanna María Sigmundsdóttir, agronom och student från Látur vid Mjóifjörður.

Bland de övriga namnen på den sexton personer långa listan märks bland annat Stefán Vagn Stefánsson, polischef i Sauðárkrókur, och Magdalena Sigurðardóttir, tidigare ersättare i alltinget från Ísafjörður.

Här kan du se nomineringarna i sin helhet.