tisdag 13 november 2012

Majoritet vill återkalla Islands ansökan om EU-inträde

Över hälften av islänningarna vill att landets ansökan om EU-medlemskap dras tillbaka. Bara var tredje väljare vill gå vidare med förhandlingarna om inträdesvillkoren. EU-motståndet fortsätter dessutom att öka. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av Heimssýn och publicerad i Morgunblaðið.

Det har snart gått tre och ett halvt år sedan Island ansökte om EU-medlemskap. Sedan dess har det inte funnits majoritet för ett inträde i unionen i en enda opinionsmätning. En för Island gynnsam lösning på tvisterna om Icesave och makrillfisket skulle kunna innebära ett trendbrott för ja-sidan, men både förhandlingarna och opinionen präglas av stridigheterna och motståndet mot ett medlemskap ökar stadigt.

Hela 53,5 procent vill att Islands ansökan om EU-medlemskap återkallas. Bara 36,4 procent vill fortsätta förhandla med unionen, medan 9,9 procent inte hade någon åsikt i frågan.

När samma fråga ställdes sommaren 2011 ville 51 procent avbryta förhandlingarna i förtid och 38,5 procent fullfölja dem.

Medan opinionen mot medlemskap är stabil varierar resultaten när väljarna tillfrågas om de vill återkalla ansökan om medlemskap. Det spelar nämligen in hur frågan är formulerad. Nu fick väljarna svara på om de var positivt eller negativt inställda till att dra tillbaka ansökan. Andra formuleringar har gett EU-anhängarna något bättre siffror.

Här kan du läsa mer om Island och EU.