söndag 25 november 2012

Vill totalförbjuda fotografering i isländska domstolar

Att fotografera under pågående domstolsförhandling är inte tillåtet. Nu vill alltingsledamoten Siv Friðleifsdóttir stänga dörren även för att fotografera in i rättssalar under pauser samt förbjuda fotografering av personer inblandade i rättsprocesser på väg till och från domstolen. I motionen skriver hon att den fotografering som förekommer i dag är störande för alla inblandade och riskerar att skrämma bort vittnen.

Samtliga i rättssalen tvingas att ständigt vara på sin vakt och kan därför inte koncentrera sig på den juridiska processen. Det är huvudargumentet som Siv Friðleifsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, för fram i en motion där hon kräver ett totalförbud mot fotografering i och i närheten av isländska domstolar. Bara den som har tillstånd ska få ta bilder på inblandade personer.

I dag är det förbjudet att fotografera under pågående förhandling. Det innebär att många fotografer tar chansen att fotografera in i rättssalen när dörrarna öppnas för en paus. De som är inblandade i uppmärksammade rättsprocesser kan också räkna med att bli fotograferade på vägen till och från domstolen.

Hon menar också att ett fotostopp skulle rikta sig mot den teknik - avancerade mobiltelefoner, surfplattor med mera - som gör det möjligt att diskret fotografera dokument som kan vara känsliga eller belagda med sekretess.

Siv Friðleifsdóttir föreslår ett förbud för att undanröja något hon anser vara ett störande moment. Fotografering avskräcker vittnen och flyttar fokus från rättsprocessen. Ofta tvingas de inblandade som inte vill vara med på bild gång på gång skyla sina ansikten i samband med pauser när dörrarna öppnas och fotograferna har möjlighet att ta bilder utifrån in i rättssalen.

Domstolarna ska enligt Siv Friðleifsdóttir vara de enda som har möjlighet att fotografera under processer. Hon anser inte att ett fotoförbud riktat mot massmedierna skulle förhindra rätten att ta upp ljud från domstolarna. Hon tycker inte heller att det skulle stå i strid med kravet på öppna dörrar vid rättegångar.

Exakt hur fotoförbudet skulle avgränsas - exempelvis när en person inblandad i ett mål kan anses vara på väg till eller från rättssalen - framkommer inte.

Siv Friðleifsdóttir har själv erfarenhet av oönskad fotografering. När hon separerade från sin sambo hamnade parets bodelningstvist i rätten. Ex-sambon fälldes också för att ha kartlagt hennes rörelser bland annat med hjälp av en färdskrivare. Turerna väckte ett medialt intresse för förhandlingarna som Siv Friðleifsdóttir tycktes måttligt road av.

Här kan du läsa mer om Siv Friðleifsdóttir.