söndag 23 december 2012

-45 grader förutspås - nytt köldrekord väntar Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Är Island på väg mot ett nytt köldrekord? Mellandagarna väntas bli rejält kalla i landet - så kalla att en nästan hundraårig bottennotering kan utraderas. Om prognoserna från Veðurstofa Íslands håller i sig väntar nämligen temperaturer under -40 grader vid Mývatn. Så lågt har kvicksilvret aldrig tidigare sjunkit.

På morgonen den 21 januari 1918 läste Sigurður Kristjánsson på Grímsstaðir á Fjöllum som vanligt av sina två termometrar. Klockan åtta visade de -36 respektive -38 grader. Han anade att detta var ett historiskt ögonblick. I vanliga fall noterade Sigurður Kristjánsson temperaturer utan att använda decimaler. Men det närmaste dygnet jämförde han temperaturerna från de bägge termometrarna och fastslog lägstanoteringen till -38,9 grader. Detta justerades senare av danska meteorologer till -37,9 grader.

I dag bedöms detta som en korrekt uppskattning, även om det finns utrymme för några tiondelsgraders skillnad uppåt eller nedåt, berättar Veðurstofa Íslands.

I Möðrudalur, som liksom Grímsstaðir á Fjöllum ligger i höglandets utkanter, uppmättes vid två tillfällen samma dag -38 grader. Det danska väderinstitutet bokförde dock aldrig mätningar från väderstationer som inte registrerade lägstanoteringar. Sigurður i Möðrudalurs noteringar fördes därför aldrig in i böckerna, trots att det är troligt att det var minst lika kallt här som i Grímsstaðir á Fjöllum.

Januari 1918 är den kallaste månaden i Islands historia. På många andra platser i landet sattes köldrekord med temperaturer under -30 grader som står sig än i dag.

Sedan dess har temperaturen på Island aldrig sjunkit under -35 grader. Det var dock nära den 7 mars 1998, då -34,7 grader uppmättes vid Neslandatangi vid Mývatn. Kallast detta sekel var det den 23 december 2004 vid Setur söder om Hofsjökull, då temperaturen sjönk till -30,7 grader. Nästan lika kallt, -30,5 grader, var det i Möðrudalur den 25 januari 2002.

Men nu kan det alltså vara dags för nya köldrekord. Och om Veðurstofa Íslands prognoser håller i sig kommer rekorden att sättas med besked i mellandagarna. Under natten mot den 27 december väntas temperaturen vid Mývatn sjunka till -41 grader vid midnatt. Dygnet senare tros det bli ännu kallare, -45 grader.

Några prognoser för Grímsstaðir á Fjöllum och Möðrudalur finns ännu inte, utan enbart för Mývatn. Dessa tre platser ligger dock nästan som i en triangel på nordöstra Islands inland. Närheten till höglandet och avståndet till kusten gör att de är något av Islands köldhål. Akureyri får exempelvis nöja sig med förhållandevis blygsamma -20 grader.