torsdag 20 december 2012

Dagens citat

"Luftövervakningen äger rum i några få veckor varje år och har som sådan ingenting med Islands försvar att göra. Därför är det klart att det uteslutande rör sig om Natos militära intressen och inte om ett försvar av Islands territorium. Det säger sig självt att om man skall försvara det isländska luftrummet så räcker knappast några få veckor om året, som dessutom är planerade många månader eller år i förväg. När man hävdar att det rör sig enbart om nordiskt samarbete tycker jag att det är ett kamouflage för Natos militära operationer. Jag tycker att man i både Sverige och Finland bör erkänna detta."

Árni Þór Sigurðsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, i Hufvudstadsbladet om nordisk flygövervakning av det isländska luftrummet.