fredag 28 december 2012

Dagens citat

"Jag är av åsikten att det vore mycket bättre för dessa småstater att gå med direkt i EU snarare än att bli medlemmar av Efta och EES. Jag anser att det tjänar deras intressen bättre."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i Vísir om intresset från San Marino, Andorra och Monaco att gå in i frihandelsunionen Efta som i dag består av Island, Norge och Liechtenstein.