lördag 29 december 2012

Dagens citat

"Jag anser i detta fall att det egentligen bara finns två vägar för oss att gå gentemot dessa ständiga nyheter om EES och grundlagen. En är att vinna inflytande och makt genom att gå med i EU eller att stoppa detta och gå ur EES. Jag rekommenderar inte den vägen, jag rekommenderar den förra."

Mörður Árnason, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i RÚV om hur grundlagen går ihop med det avsägande av självbestämmande som är en konsekvens av EES-avtalet.