söndag 9 december 2012

Dagens citat

"Skolsystemet svek mig. ... I Fossvogsskóli mådde jag utmärkt. Men Réttarholtsskóli var ett totalt helvete."

Jón Gnarr, borgmästare i Reykjavík, i DV om sin uppväxt och sina tonår i Reykjavík.