tisdag 11 december 2012

Dråpslag mot Drangsnes - var tredje kan bli av med jobbet

Exportmarknaden för saltfisk har rasat och stenbitsrommen säljer inte. Fiskvinnslan Drangur i Drangsnes varslar därför samtliga tio anställda om uppsägning. I land hotas ytterligare fem jobb. Om varslen blir verklighet försvinner en tredjedel av ortens arbetstillfällen från Drangsnes i nordöstra Västfjordarna.

Med 104 invånare är Kaldrananeshreppur en av Islands minsta kommuner. I tätorten Drangsnes bor 72 personer. Under de senaste femton åren har befolkningen minskat med en fjärdedel.

Trots den negativa befolkningsutvecklingen har Drangsnes för många isländska småkommuner ändå varit något av ett föredöme. Tack vare gemensamma ansträngningar har inte alla fiskekvoter försvunnit till större företag på större orter. Det har inneburit en ekonomisk stabilitet både sett till arbetstillfällen och skatteintäkter.

Fiskvinnslan Drangur grundades den 27 januari år 2000 av totalt 31 olika parter - kommunen Kaldrananeshreppur, fiskare och privatpersoner bosatta i Drangsnes, myndigheten Byggðastofnun och kooperativet Kaupfélag Steingrímsfjarðar som driver en liten lanthandel på orten. Initiativet togs sedan Útgerðarfélag Akureyringa köpte företaget Hólmadrangur som tidigare dominerade fisket i Drangsnes och svarade för förädlingen av fångsterna.

Genom att gå samman blev det den gången inget dråpslag mot arbetstillfällena på orten. Åtgärden blev också ett motmedel när räkorna försvann och fisket - som hade varit viktigt i regionen - försvann. Fiskvinnslan Drangur har främst sålt saltfisk av torsk, kolja och stenbitsrom. Saltfisken har till stor del gått på export till Sydeuropa.

Men nu har krisen kommit till Drangsnes. Fiskvinnslan Drangur har varslat samtliga tio anställda om uppsägning. Anledningen är att exportmarknaderna för saltfisk har frusit i den ekonomiska krisens fotspår. Samtidigt var intresset för vårens stenbitsrom litet och produktionen har ännu inte kunnat säljas. Det har lett till att företagets intäkter har strypts, rapporterar Stöð 2.

Fiskvinnslan Drangur har annonserat produktionsstopp från och med nästa vecka. Det drabbar inte bara företagets anställda, utan också ytterligare fem personer som arbetat med att beta fiskeredskapen. Totalt kan femton jobb försvinna från Drangsnes, vilket motsvarar var tredje arbetstillfälle på orten.

Vd:n Óskar Torfason säger till Stöð 2 att framtiden är mycket osäker. Samtidigt beskriver han Fiskvinnslan Drangur som ytterst viktig för orten:
"Jag tror att man med säkerhet kan säga att det är hjärtat i Drangsnesbygden, för här arbetar en stor andel och detta är helt och hållet i samhällets ägo."
Óskar Torfason har många gånger också hyllat det lokala samarbetet. På andra orter har det setts som en förebild eftersom det visat att fisket kan överleva i mindre samhällen fast en stor del av kvoterna försvinner till branschjättar i större städer. Frågan är om Drangsnes kan fortsätta att utgöra ett framgångsrikt undantag från centraliseringstrenden.

Här kan du läsa mer om Drangsnes.