onsdag 12 december 2012

Island har lägsta livsmedelspriserna i Norden

Från dyrast i Europa till billigast i Norden. Priserna för livsmedel på Island har backat rejält under de fem senaste åren - åtminstone för den som får sin lön i svenska kronor. Men priserna i isländska butiker ligger fortfarande långt över genomsnittet för EU:s 27 medlemsländer. Det visar statistik från Eurostat som presenteras av Statistiska centralbyrån.

Våren 2008 var Island alltjämt Europas dyraste land. Livsmedelspriserna låg då 64 procent över genomsnittet för EU- och EES-länderna. Sedan dess har priserna dalat. Nu finns åtta dyrare länder i Europa.  Och Norge, Danmark, Sverige och Finland är samtliga dyrare än Island.

Den livsmedelskasse som i EU i genomsnitt kostar 100 svenska kronor kostar i Sverige 120 kronor och i Norge hela 164 kronor. Billigast av de undersökta länderna är Bulgarien, Rumänien och Polen där matkassen bara går på två tredjedelar av genomsnittspriset.

Island ligger under medelvärdet i en varukategori, fisk. Den fisk som i EU kostar 100 kronor är på Island 2 kronor billigare. I övriga kategorier ligger de isländska livsmedelspriserna över snittet - 141 kronor för mjöl, gryner och bröd, 119 kronor för frukt, grönsaker och potatis, 110 kronor för kött och 102 kronor för mjölk, ost och ägg.

Intressant är att priserna för mejeriprodukter i Sverige ligger på 108 kronor, alltså bara marginellt högre än på Island. Kavli, som lanserat skyr i Sverige, har påstått att skälet till att produkten är tre gånger dyrare i Sverige beror på kraftiga mjölksubventioner på Island. Denna undersökning understryker att det är ett påstående som saknar verklighetsförankring. I stället lär den avgörande faktorn vara att Kavlis skyr tillverkas i Norge, där prisindex för samma varukategori ligger på 188 kronor - alltså nästan dubbelt så högt som i Sverige och på Island.

Även när det gäller alkohol är Island dyrt. Den alkohol som i genomsnittliga EU kostar 100 kronor kostar på Island 194 kronor. Dyrare är bara Norge.

En sak som är viktig att ha i åtanke vad gäller prisundersökningen är att den bara visar att Island blivit betydligt billigare för svenskar. Huvudförklaringen till det prisras som ägt rum under de fem senaste åren är just att den isländska kronan förlorat i värde. Samtidigt har kronan långt ifrån tappat lika mycket värde som livsmedelspriserna har gått ned.

För isländska konsumenter innebär detta en dyster sanning - priserna för den som får sin lön i isländska kronor har i själva verket ökat kraftigt eftersom den svaga kronan fått köpkraften att minska.

Här kan du läsa mer om prissättningen av skyr och här mer om utvecklingen av de isländska matpriserna.