måndag 17 december 2012

Jón Ásgeir Jóhannesson åtalas för miljardsvindel

Jón Ásgeir Jóhannesson åtalas för trolöshet mot huvudman. Affärsmannen riskerar nu upp till sex års fängelse för turerna kring köpet av Aurum våren 2008, som finansierades genom lån från Glitnir på sex miljarder isländska kronor. Enligt åklagaren var detta ett överpris för Aurum - där Jón Ásgeir Jóhannesson och kompanjonen Pálmi Haraldsson ska ha stoppat var sin miljard i fickorna på bankens bekostnad. Ytterligare tre personer åtalas, däribland bankens tidigare vd Lárus Welding. Samtliga förnekar brott.

Den 5 maj 2008 träffades Jón Ásgeir Jóhannesson, Lárus Welding och Baugur-chefen Gunnar Sigurðsson för att diskutera ett köp av aktier i det brittiska bolaget Aurum. Dessa kontrollerades av affärspartnern Pálmi Haraldssons bolag Fons, som vid det här laget hade börjat att få stora svårigheter att låna upp kapital till sin fortsatta verksamhet.

Vid början av 2008 värderades Aurum till 1,4 miljarder isländska kronor. När Gunnar Sigurðsson efter mötet mejlade ett tänkbart upplägg för affären var siffrorna helt annorlunda. Nu värderades bolaget till sex miljarder. En högt uppsatt chef inom Glitnir reagerade både på värderingen och tillvägagångssättet - i ett mejl till Gunnar Sigurðsson undrade han varför inte pengarna kunde sättas in direkt på ett konto på Caymanöarna tillhörande Pálmi Haraldsson, eftersom detta tycktes vara syftet med affären.

I början av juli samma år lånade Glitnir ut sex miljarder till FS38 - ett bolag, kontrollerat av Pálmi Haraldsson, som då i princip stod helt utan tillgångar - för 25,7 procent av aktierna i Aurum. När det 2009 var dags för banken att få tillbaka sina pengar kunde Glitnirs konkursförvaltare konstatera att FS38 gått i konkurs utan några som helst tillgångar. Aktiekapitalet i Aurum hade då skrivits ned till ett brittiskt pund.

Det som skedde bakom kulisserna var en lång härva av transaktioner där Glitnir i slutändan stod som förlorare av sex miljarder isländska kronor.

Jón Ásgeir Jóhannesson kontrollerade genom olika bolag direkt eller indirekt vid den här tiden omkring 40 procent av aktierna i Glitnir. Enligt åklagaren utövade han stark press på vd:n Lárus Welding för att få igenom sin vilja, och han blandade sig också regelbundet i bankens dagliga verksamhet. Hans inflytande var enligt åtalet så stort att ingen inom Glitnirs ledning vågade gå emot honom. Som storägare kunde han diktera villkoren för de delar av bankens verksamhet som rörde honom själv och närstående.

Glitnir betalade alltså ut lånet på sex miljarder. Av dessa gick 2,5 miljarder till att lösa ett lån som Fons tog av banken 2007. Detta lån hade i sin tur vidareförmedlats till bolaget FS38 som i sin tur gick vidare till FS37 som i sin tur gick vidare till Stím. Samtliga var bolag inom Pálmi Haraldssons sfär.

Vidare gick två miljarder till Fons konto hos Glitnir. Ena halvan av dessa pengar gick till Jón Ásgeir Jóhannesson och andra halvan till Kaupþing i Luxemburg, där miljarden användes för att lösa ett lån. Den återstående summan av lånet från Glitnir, 1,5 miljarder, överfördes till ett annat av Fons konton hos Glitnir.

Jón Ásgeir Jóhannesson använde 700 miljoner av dessa pengar - som alltså ursprungligen kom från Glitnir - till att göra sig av med sin kontokreditskuld till Glitnir. Detta innebär enligt åklagaren att han tjänade stora summor på affären.

Nu åtalas Jón Ásgeir Jóhannesson för trolöshet mot huvudman, ett brott som om det bedöms som grovt kan ge upp till sex års fängelse. Åklagaren kräver också att han ska stå för alla rättegångskostnader. I andra hand, om åtalspunkten trolöshet mot huvudman skulle underkännas, åtalas han för de alternativa brottsrubriceringarna penningtvätt och mörkläggning.

Dessutom åtalas bankdirektören Lárus Welding och ytterligare två av Glitnirs toppchefer för trolöshet mot huvudman. Genom att utan krav på säkerhet bevilja lånet till FS38 utsatte de enligt åtalet banken för en stor risk som var oförenlig med det interna regelverket och stod i strid med bankens och aktieägarnas intressen.

Detta är det andra åtalet mot Lárus Welding gällande trolöshet mot huvudman. I förra veckan avslutades en annan rättegång vid Héraðsdómur Reykjavíkur där han enligt åklagaren gjort sig skyldig till brott genom att bevilja lån på 100 miljoner euro till ett bolag med koppling till Milestone-bröderna Karl och Steingrímur Wernersson. Domen avkunnas den 28 december.

Både Jón Ásgeir Jóhannesson och Lárus Welding har tidigare stämts av Glitnir för turerna kring FS38 och Aurum. Då stämdes dessutom ytterligare fyra personer. En av dem, en 39-årig tidigare toppchef inom banken bosatt i Garðabær, tillhör den kvartett som nu åtalas. Den fjärde mannen som åtalas är en 52-åring bosatt i Reykjavík. Både Jón Ásgeir Jóhannesson och Lárus Welding är i dag bosatta i Storbritannien.

Jón Ásgeir Jóhannesson förnekar alla anklagelser. I ett uttalande som han skickat till Fréttablaðið skriver han att det är absurt att påstå att han skulle ha varit ute efter att skada Glitnir. En förlust på sex miljarder för banken skulle betyda sexton miljarder i förlorat marknadsvärde. Detta skulle drabba Jón Ásgeir Jóhannesson som storägare.

Vísir har också tagit del av ett mejl som Jón Ásgeir Jóhannesson skickat till åklagaren Ólafur Þór Hauksson. Där ifrågasätter han en av grundpelarna i åtalet, nämligen Aurums marknadsvärde. Som bevis på att värderingen av Aurum inte var felaktig åberopar Jón Ásgeir Jóhannesson att Landsbanki nyligen sålt bolaget för 175 miljoner pund, motsvarande 36 miljarder isländska kronor.

Även de tre övriga åtalade förnekar brott.

Här kan du läsa mer om turerna kring Glitnir och Aurum och här åtalet i sin helhet.