fredag 21 december 2012

Medielag stoppar Ryan Seacrest - talar inte isländska

Ryan Seacrest får inte presentera de populäraste låtarna i USA i isländsk radio. Så länge programledaren för American Top 40 varken talar isländska eller översätts till språket stoppar lagen utsändningen i Kaninn. Beslutet är ett av de första från den nyinstiftade isländska mediemyndigheten Fjölmiðlanefnd.

Den privatägda radiostationen Kaninn har en tydlig amerikansk profil. Denna förstärktes när kanalen började sända Ryan Seacrests presentation av den amerikanska topplistan. Men nu är det slut på sändningarna. Lagen säger nämligen att program som sänds i radio ska vara på isländska, och det är ett krav som Kaninn inte kan efterleva.

Kaninn skriver till Fjölmiðlanefnd att den med 15 minuters mellanrum skulle kunna lägga in förklaringar på vad som sägs i programmet. Detta anser myndigheten inte vara tillräckligt för att leva upp till lagens innebörd. Där framgår att program på främmande språk, i det här fallet engelska, ska textas, dubbas eller på annat sätt göras tillgängliga på isländska. Korta sammanfattningar av ett i övrigt engelskspråkigt program anses inte duga.

Att i radio löpande översätta Ryan Seacrest och hans intervjuer med popstjärnor skulle enligt Kaninn inte fungera. Därför har importprogrammet i nuläget försvunnit ur tablån. Kaninn slipper dock böter för lagbrottet så länge inte sändningarna återupptas på enbart engelska.

Programchefen Sigvaldi Kaldalóns säger till Fréttatíminn att han saknar förståelse för myndighetens beslut:
"Man sitter bara och skakar på huvudet. ... Lagen har stiftats för att värna det isländska språket och jag kan respektera det till fullo, men isländska barn börjar lära sig engelska vid åtta års ålder och det har blivit vårt andraspråk."
Sigvaldi Kaldalóns hoppas enligt Fréttatíminn att Fjölmiðlanefnd ska tänka om och riva upp beslutet. Så länge får den som vill lyssna på Ryan Seacrest i stället slå på tv:n och titta på American Idol, som är en - textad - succé även på Island.