lördag 22 december 2012

Plastgran vanligaste valet i isländska hem

Nio av tio islänningar har julgran i år. Men majoriteten av islänningarna föredrar plastgran framför riktig gran. Låginkomsttagare ratar oftare granen än höginkomsttagare. Och traditionen med gran är mer populär på landsbygden än i Reykjavíkområdet. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I hela 90,8 procent av de isländska hushållen kommer det att finnas en gran under julen. Av dessa väljer 51,7 procent plastgran och 39,1 procent äkta gran. Granens popularitet tycks vara stabil. År 2010 uppgav 91,2 procent att de skulle ha gran, och förra året var siffran 90,6 procent.

Granen är dock inte lika populär i alla grupper. Den förekommer oftare hos äldre, höginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden. Bland dem som i större utsträckning än andra väljer bort granen återfinns låginkomsttagare, Reykjavíkbor och yngre. Kvinnor har gran i hemmet något oftare än män.

MMR undersökte också attityderna till julgran efter partisympatier. Bara 2,8 procent av Framstegspartiets väljare - som är flest på landsbygden - nobbar gran, medan hela 14,9 procent av Ljus framtids sympatisörer - som återfinns i Reykjavíkområdet - ratar julgranen.

Men det finns också politiska skiljelinjer när det gäller vilken gran som hamnar i stugan. Hela 59,7 procent av Gröna vänsterns väljare skaffar en riktig gran. Samma preferens har 54,9 procent av Ljus framtids anhängare. Bland Framstegspartiets och Självständighetspartiets sympatisörer faller i stället valet på plastgran hos 59,6 respektive 57,7 procent. Även hos Socialdemokraternas väljare är plastgranen det vanligaste valet med 48 procent.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityder till julgran.